วอแรนต์ล่าสุด

W เปลี่ยนมืออีกรอบออกหุ้นเพิ่มทุน PP เปิดทาง “สาธิตา พลสุวัตถิ์” ถือหุ้นใหญ่ 22.38% พร้อมแจกวอแรนต์ผถห.เดิม

บมจ.วาว แฟคเตอร์ (W) เปิดเผยว่า คณะกรรมการบริษัทมีมติให้เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียน 2,543,532,406 บาท จาก 1,401,666,357 บาท เป็น 3,945,198,763 บาท…

BWG เคาะแจกวอแรนต์ 6:1 ราคาใช้สิทธิ 1 บ.XW 15 มี.ค.รองรับลงทุนโรงไฟฟ้าขยะ

นายสุวัฒน์ เหลืองวิริยะ ประธานกรรมการบริหาร บมจ.เบตเตอร์ เวิลด์ กรีน (BWG) เปิดเผยว่า คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาอนุมัติการออกและจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท ครั้งที่ 5…

BRR แจกวอแรนต์ 2 รุ่นสำรองใช้ลงทุนโครงการในอนาคต-เสริมแกร่งฐานทุน

นายอนันต์ ตั้งตรงเวชกิจ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บมจ.น้ำตาลบุรีรัมย์ (BRR) เปิดเผยว่า ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทมีมติอนุมัติให้นำเสนอต่อที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2566 อนุมัติการออกและเสนอขาย…

SABUY ตั้ง 4 บริษัทโฮลดิ้งรองรับปรับโครงสร้างกลุ่มธุรกิจ,ปรับสิทธิ SABUY-WC

บมจ.สบาย เทคโนโลยี (SABUY) แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 20/2565 เมื่อวันที่ 8 พฤศจิกายน 2565 มีมติอนุมัติแต่งตั้งที่ปรึกษาทางการเงินได้แก่ บริษัทหลักทรัพย์ ดาโอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)…

ECL-W4 เปิดเทรดวันแรก 0.45 บาท, หุ้นแม่ปรับลง

ECL-W4 เปิดเทรดวันแรกที่ 0.45 บาท และ เมื่อเวลา 10.33 น. ราคาอยู่ที่ 0.43 บาท ราคาสูงสุด 0.48 บาท ราคาต่ำสุด 0.41 บาท ส่วนหุ้น ECL อยู่ที่ 2.40 บาท ลดลง 0.06 บาท (-2.44%) บล.ดีบีเอส วิคเคอร์ส…

VIBHA ออกวอแรนต์ VIBHA-W4 ให้ผู้ถือหุ้นเดิม 12 :1 ราคาใช้สิทธิ 3 บ./หุ้น

บมจ.โรงพยาบาลวิภาวดี (VIBHA) เปิดเผยว่า ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2565เมื่อวันที่ 13 พฤษภาคม 2565ได้มีมติเห็นชอบให้นำเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณา พิจารณาอนุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทจ…

บอร์ด NEWS ไฟเขียวออกวอแรนต์แจก ผถห.2:1 รองรับขยายธุรกิจ Fintech

นายกฤษฎา พฤติภัทร ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บมจ.นิวส์ เน็ตเวิร์ค คอร์ปอเรชั่น (NEWS) เปิดเผยว่า ที่ประชุมคณะกรรมการมีมติให้ออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของ บมจ.นิวส์ เน็ตเวิร์ค…

B เพิ่มทุนขาย RO 1.5:1 ที่ราคาพาร์-แจกวอร์แรนต์ รองรับแผนปรับโครงสร้างธุรกิจ

บมจ.บี จีสติกส์ (B) เปิดเผยว่า ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทมีมติอนุมัติให้นำเสนอต่อที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท จำนวน 87,468,005.60 บาท จากเดิม…

INSET-W1 เปิดเทรดวันแรก 3.90 บาท โบรกฯให้กรอบมูลค่า 3.45-4.18 บาท

INSET-W1 เปิดเทรดวันแรกที่ 3.90 บาท ขณะที่เมื่อเวลา 9.56 น.หุ้น INSET อยู่ที่ 6.45 บาท ลดลง 0.25 บาท (-3.73%) มูลค่าซื้อขาย 17.70 ล้านบาท โดยเปิดตลาดที่ 6.50 บาท ราคาขึ้นสูงสุด 6.65 บาท…

OTO แจกวอแรนต์ให้ผถห.หวังระดมทุนรองรับขยายไลน์ธุรกิจสุ่ Commercial Technology

นายคณาวุฒิ วรรทนธีรัช ประธานกรรมการบริหารและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บมจ. วันทูวัน คอนแทคส์ (OTO) เปิดเผยว่า ตามที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ เมื่อวันที่ 11 สิงหาคม 2564 และที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้ง…

VL ลุ้นยอดแปลงสิทธิ VL-W1 กวาดเงิน 200 ลบ.หนุนสภาพคล่องลงทุน-ลดภาระดอกเบี้ย

นางชุติภา กลิ่นสุวรรณ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บมจ.วี.แอล.เอ็นเตอร์ไพรส์ (VL) เปิดเผยว่า บริษัทเตรียมเปิดให้ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิจองซื้อหุ้นสามัญของบริษัทครั้งที่ 1 (VL-W1) ใช้สิทธิแปลงสภาพเป็นหุ้นสาม…

SAAM ออก SAAM-W1, SAAM-W2 ให้ผถห.เดิม ราคาใช้สิทธิ 7.50, 11.00 บาท

บมจ.เอสเอเอเอ็ม เอ็นเนอร์ยี่ ดีเวลลอปเมนท์ (SAAM) เปิดเผยว่า ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 3/2564 อนุมัติให้นำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติการออกและจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิซื้อหุ้นส…

CGH ออกวอแรนต์ CGH-W4 ไม่เกิน 1 พันล้านหน่วยให้ผถห. 4:1 ที่ 1.25 บาท

บมจ.คันทรี่ กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ (CGH) เปิดเผยว่า ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 2/2564 มีมติอนุมัติการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ครั้งที่ 4 (CGH-W4) จำนวน ไม่เกิน…
Back to Top