สุธี ทองแย้มล่าสุด

นนทบุรี ประกาศ 7 ตำบลใน อ.ปากเกร็ด เป็นพื้นที่ประสบภัย

นายสุธี ทองแย้ม ผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี ออกประกาศให้พื้นที่ใน 7 ตำบล ในพื้นที่อ.ปากเกร็ด ประกอบด้วย หมู่ที่ 1-5 ต.บางพลับ , หมู่ที่ 1-10 ต.ท่าอิฐ , หมู่ที่ 1-7 ต.เกาะเกร็ด , หมู่ที่ 1-6…

พาณิชย์ ขึ้นทะเบียน GI “ทุเรียนจันท์” ผลักดันจันทบุรีสู่มหานครผลไม้โลก

นายวุฒิไกร ลีวีระพันธุ์ อธิบดีกรมทรัพย์สินทางปัญญา เปิดเผยว่า กรมทรัพย์สินทางปัญญา ได้เร่งดำเนินงานตามนโยบายของ นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ รองนายกรัฐมนตรี และ รมว.พาณิชย์ ในการเร่งรัดการจดทะเบียนสิ่งบ่ง…
Back to Top