เค.ซี.พร็อพเพอร์ตี้ล่าสุด

KC ปักเป้าดันรายได้ 1 พันลบ.ใน 3-5 ปีลุยบ้านพรีเมียม-ร่วมทุน,ศึกษาธุรกิจใหม่

นายสันติ ปิยะทัต กรรมการผู้จัดการ บมจ.เค.ซี.พร็อพเพอร์ตี้ (KC) เปิดเผยว่า บริษัทเดินหน้าขับเคลื่อนธุรกิจอย่างเต็มที่หลังจากหุ้น KC กลับเข้าซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ฯอีกครั้ง โดยเฉพาะการพัฒนาโครงการที่อย…

KC ลั่นพร้อมกลับเข้าเทรดตั้งแต่ 19 พ.ค.หลังรีแบรนด์ชูจุดแข็งบ้านแนวราบคุณภาพ

บมจ.เค.ซี.พร็อพเพอร์ตี้ (KC) เปิดเผยว่า ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) อนุมัติให้หลักทรัพย์ KC พ้นเหตุอาจถูกเพิกถอน โดยปลดเครื่องหมาย SP (Suspension) (ห้ามซื้อขายหุ้นนั้นเป็นการชั่วคราว) และ NC…

KC ขยายเวลาจองซื้อ-ชำระค่าหุ้นเพิ่มทุน RO เป็นวันที่ 8-24 พ.ย.

บมจ.เค.ซี.พร็อพเพอร์ตี้ (KC) แจ้งว่า ตามมติที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2564 อนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียน และอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวนไม่เกิน 2,914,009,678 หุ้น…

KC เพิ่มทุน 2,914 ล้านหุ้น ขายผถห.เดิม 1:2 ราคา 10 สต./หุ้น ใช้เป็นทุนหมุนเวียน

บมจ.เค.ซี.พร็อพเพอร์ตี้ (KC) เปิดเผยว่า คณะกรรมการบริษัทมีมติให้ลดทุนจดทะเบียนลง 842,995,161 บาท จากเดิม 2,300,000,000 บาท เป็น 1,457,004,839 บาท โดยตัดหุ้นสามัญที่ยังไม่ได้จำหน่ายจำนวน 842,995,161…

KC ยังไม่เปลี่ยนแปลงโครงสร้างกรรมการและการบริหารหลังขายหุ้น PP

บมจ.เค.ซี.พร็อพเพอร์ตี้ (KC) แจ้งว่า รเปลี่ยนแปลงโครงสร้างการถือหุ้นหลังจากบริษัทฯ จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering: RO) ได้จำนวน 532,004,839 หุ้น…

KC ขยายเวลาจองซื้อ-ชำระค่าหุ้นเพิ่มทุน RO เป็น 15 ธ.ค. 63 – 1 ก.พ. 64

บมจ.เค.ซี.พร็อพเพอร์ตี้ (KC) แจ้งว่า ตามที่ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 ของบริษัท ซึ่งจัดประชุมเมื่อวันที่ 6 พฤศจิกายน 2563 ได้มีมติอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียน และอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่…
Back to Top