โครงการปลูกป่าล่าสุด

DITTO กวาดสิทธิปลูกป่าชายเลนกว่า 6 หมื่นไร่ 7 จว.ภาคใต้จาก 39 ชุมชน

นายฐกร รัตนกมลพร ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ดิทโต้ (ประเทศไทย) (DITTO) เปิดเผยว่า ขณะนี้โครงการปลูกป่าเพื่อประโยชน์จากคาร์บอนเครดิต บริษัท สยาม ทีซี เทคโนโลยี จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อยโดยมี DITTO…
Back to Top