ไทรทัน โฮลดิ้งล่าสุด

GLOCON เผย TRITN เข้าถือหุ้นใหญ่ไม่ส่งผลต่อธุรกิจ/ตั้ง 2 กก.ใหม่เสริมทัพ

นายเชิดศักดิ์ กู้เกียรตินันท์ ประธานกรรมการบริหาร บมจ.โกลบอล คอนซูเมอร์ (GLOCON) กล่าวว่า บริษัทฯ มีการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างผู้ถือหุ้นใหญ่ โดยบมจ.ไทรทัน โฮลดิ้ง (TRITN) เป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ จำนวน…
Back to Top