www.ยิ่งใช้ยิ่งได้.com ล่าสุด

สศค.เล็งเสนอคลังปรับเกณฑ์ “ยิ่งใช้ยิ่งได้” ขยายระยะเวลาใช้จ่าย-ยอดใช้จ่าย

น.ส.กุลยา ตันติเตมิท ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง (สศค.) ในฐานะโฆษกกระทรวงการคลัง เปิดเผยว่า สศค.อยู่ระหว่างเตรียมเสนอกระทรวงการคลัง เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จ่ายเงินกู้…

คนละครึ่ง เฟส 3 ยังเหลือ 2.65 ล้านสิทธิ/ยิ่งใช้ยิ่งได้ ยังเหลือ 3.59 ล้านสิทธิ

น.ส.กุลยา ตันติเตมิท ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง (สศค.) ในฐานะโฆษกกระทรวงการคลัง เปิดเผยว่า โครงการคนละครึ่ง ระยะที่ 3 ที่เปิดให้ลงทะเบียนตั้งแต่วันที่ 14 มิถุนายน 2564 ข้อมูลล่าสุดจนถึงเวลา…

ลงทะเบียน “ยิ่งใช้ยิ่งได้” วันแรก 4 ชม.ยอด 1.5 แสนจาก 4 ล้านสิทธิ

กระทรวงการคลัง เปิดให้ประชาชนลงทะเบียนในโครงการ “ยิ่งใช้ยิ่งได้” ในวันนี้เป็นวันแรก โดยประชาชนต้องลงทะเบียนผ่านทาง www.ยิ่งใช้ยิ่งได้.com หรือผ่าน banner ยิ่งใช้ยิ่งได้ในแอปฯ เป๋าตัง…

คลัง เตรียมเปิดรับลงทะเบียน “ยิ่งใช้ยิ่งได้” 4 ล้านสิทธิ เริ่มวันแรก 21 มิ.ย.

น.ส.กุลยา ตันติเตมิท ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง (สศค.) ในฐานะโฆษกกระทรวงการคลัง เปิดเผยว่า โครงการ “ยิ่งใช้ยิ่งได้” จะเปิดให้ประชาชนผู้สนใจลงทะเบียนวันแรกในวันจันทร์ที่ 21…

คลัง ชวนร้านค้าในระบบ VAT ร่วมโครงการยิ่งใช้ยิ่งได้ ล่าสุดเข้าร่วม 24,671 ร้าน

น.ส.กุลยา ตันติเตมิท ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง (สศค.) ในฐานะโฆษกกระทรวงการคลัง เชิญชวนร้านค้าที่จดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม ลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการ “ยิ่งใช้ยิ่งได้”…

คลังแจ้งผู้ถือบัตรสวัสดิการฯต้องสละสิทธิก่อนจะย้ายไปรับสิทธิในโครงการอื่นได้

น.ส.กุลยา ตันติเตมิท ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง (สศค.) ในฐานะโฆษกกระทรวงการคลัง เปิดเผยว่า ตามที่คณะรัฐมนตรี (ครม.) มีมติเห็นชอบผลการพิจารณาของคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จ่ายเสนอ…

คลัง เปิด 4 มาตรการเยียวยาเศรษฐกิจจากโควิดหวังเม็ดเงินเข้าระบบกว่า 4.7 แสนลบ.

นส.กุลยา ตันติเตมิท ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง (สศค.) ในฐานะโฆษกกระทรวงการคลัง เปิดเผยว่า คณะรัฐมนตรี (ครม.) มีมติเห็นชอบมาตรการลดภาระค่าครองชีพและฟื้นฟูเศรษฐกิจจากผลกระทบของโควิด-19…
Back to Top