YPOล่าสุด

ผลสำรวจซีอีโอทั่วโลกคาดเศรษฐกิจจะถดถอยแบบรูปตัวยูจากผลกระทบโควิด-19

YPO องค์กรผู้นำระดับโลกที่เกิดจากการรวมตัวของผู้บริหารกว่า 29,000 คนใน 130 ประเทศ เปิดเผยผลการสำรวจความคิดเห็นของซีอีโอหลายพันคนทั่วโลกบ่งชี้ว่า ผู้นำธุรกิจทั่วโลกกำลังเตรียมรับมือกับภาวะเศรษฐกิจถดถอย…
Back to Top