ปิติ เอี่ยมจำรูญลาภล่าสุด

Power of The Act: ความท้าทายทางกฎหมายการปรับปั๊มน้ำมันขายไฟฟ้าให้รถ EV

“โอกาสทางธุรกิจ” สำหรับการให้บริการจำหน่ายไฟฟ้าแก่ผู้ใช้งานยานยนต์ไฟฟ้า คณะรัฐมนตรีได้ให้ความเห็นชอบร่างแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับ 13 (จะนำมาใช้ในปี พ.ศ.2566-2570)…

Power of The Act: การผลิตไฮโดรเจนจากน้ำทะเลมีต้นทุนจากหน้าที่ที่ต้องปฏิบัติตามกฎหมายหรือไม่ ?

*การผลิตไฮโดรเจนจากน้ำทะเล รศ.ดร.นิสิต ตัณฑวิเชฐ รองศาสตราจารย์ ภาควิชาเคมีเทคนิค จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ได้อธิบายเอาไว้อย่างน่าสนใจว่า “แม้ว่าไฮโดรเจนจะเป็นธาตุที่พบมากที่สุดบนโลก…

Power of The Act : สิทธิของบุคคลที่สามในการขอใช้หรือเชื่อมต่อระบบโครงข่ายไฟฟ้า

ทิศทางของกิจการพลังงานในอนาคต: เมื่อผู้ใช้ไฟฟ้ากลายเป็นผู้ผลิตไฟฟ้าด้วย คณะกรรมการปฏิรูปประเทศด้านพลังงาน ระบุว่า Prosumer จะกลายเป็นแนวทางการซื้อขายไฟฟ้าในอนาคต พฤติกรรมผู้ใช้ไฟฟ้าในปัจจุบันมีการเปลี…

Decrypto: กฎหมายกับการคุ้มครองสิ่งแวดล้อมจากการขุดคริปโทฯ

การขุดเหมืองคริปโทฯ ได้รับการวิพากษ์วิจารณ์ว่าเป็นกิจกรรมที่มีส่วนในการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์จากการผลิตไฟฟ้าซึ่งถูกใช้เพื่อสนับสนุนกระบวนการขุดเหมืองคริปโทฯ และย่อมเลี่ยงไม่ได้ที่จะเป็นหนึ่งในกิจกร…

Decrypto: ซื้อไฟจากผู้ผลิตไฟ (ส่วนบุคคล) ขุดเหมืองคริปโทฯ ทำได้ไหม ??

การขุดเหมืองคริปโทฯ เป็นกิจกรรมที่จำเป็นต้องใช้ไฟฟ้าในการดำเนินการ หากไฟฟ้าดังกล่าวถูกผลิตขึ้นจากการเผาเชื้อเพลิงซากดึกดำบรรพ์ เช่น น้ำมัน ถ่านหิน และก๊าซธรรมชาติ การขุดเหมืองคริปโทฯ…

Decrypto: ผลิตไฟเองขุดเหมืองคริปโทฯ..ทำได้ไหม ??

การทำเหมืองคริปโทเคอร์เรนซี (Crypto Mining) กล่าวคือ การแข่งขันแก้สมการทางคณิตศาสตร์โดยคอมพิวเตอร์เพื่อให้ได้สกุลเงินดิจิทัล ย่อมหลีกเลี่ยงไม่ได้ที่จะต้องใช้ไฟฟ้าเป็นแหล่งพลังงานให้กับอุปกรณ์คอมพิวเตอ…
Back to Top