มติคณะรัฐมนตรีล่าสุด

ครม.แก้กฎหมายลดครอบครองยาบ้า-ยาไอซ์ เหลือ 1 เม็ด ถือเป็นผู้เสพ

นายคารม พลพรกลาง รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) อนุมัติหลักการร่างกฎกระทรวงตามที่กระทรวงสาธารณสุขเสนอ เพื่อกำหนดปริมาณยาเสพติดให้โทษในประเภท 1…

ครม.ไฟเขียวปรับค่าโดยสารรถไฟฟ้าสายสีน้ำเงินเป็น 17-45 บาทเริ่ม 3 ก.ค. 67

ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) มีมติเห็นชอบปรับอัตราค่าโดยสารรถไฟฟ้าสายสีน้ำเงิน โดยมีอัตราค่าโดยสารเริ่มต้น 17 บาท สูงสุด 45 บาท มีผลตั้งแต่วันที่ 3 ก.ค. 67 เป็นต้นไป เพื่อให้การปรับอัตราค่าโดยสารรถไฟฟ้…

ครม. เคาะสินเชื่อ IGNITE THAILAND 5 พันลบ. หนุน SME 3 อุตฯ เป้าหมาย

นายเผ่าภูมิ โรจนสกุล รมช.คลัง เปิดเผยว่า คณะรัฐมนตรี (ครม.) มีมติเห็นชอบมาตรการสินเชื่อดอกเบี้ยต่ำ “IGNITE THAILAND” เพื่อสนับสนุนการเข้าถึงแหล่งเงินทุนให้กับผู้ประกอบการ SMEs ใน 3…

จับตาครม.ถกสินเชื่อช่วย SME-งบฯ ปี 68-ลุ้นเคาะสลาก N3

การประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) ประจำสัปดาห์นี้ นายเศรษฐา ทวีสิน นายกรัฐมนตรี เป็นประธาน โดยจะมีการพิจารณาวาระที่น่าสนใจ โดยเฉพาะมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจ และการเสริมสภาพคล่องให้กับผู้ประกอบการ SMEs…

ครม. เห็นชอบกรอบความร่วมมือทางศก.อินโด-แปซิฟิก เอื้อดึงดูดลงทุนที่เป็นมิตรสิ่งแวดล้อม

นายชัย วัชรงค์ โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า คณะรัฐมนตรี (ครม.) มีมติเห็นชอบการขับเคลื่อนความร่วมมือและการเข้าเป็นภาคี ความตกลงในกรอบความร่วมมือทางเศรษฐกิจอินโด-แปซิฟิก (Indo-Pacific Economic…

นายกฯ สั่งคลังเร่งศึกษา Entertainment Complex หวังโกยรายได้เข้าปท.

นายชัย วัชรงค์ โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า นายเศรษฐา ทวีสิน นายกรัฐมนตรี ได้สั่งการในที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) เรื่องการติดตามการดำเนินโครงการสถานบันเทิงครบวงจร (Entertainment Complex)…

ครม. ไฟเขียวไทยให้สัตยาบันอนุสัญญา ILO มาตรฐานแรงงานระหว่างประเทศ

นายคารม พลพรกลาง รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า คณะรัฐมนตรี (ครม.) มีมติเห็นชอบตามที่กระทรวงแรงงานเสนอ ในการให้สัตยาบันอนุสัญญาองค์การแรงงานระหว่างประเทศ ฉบับที่ 144 ว่าด้วยการปรึกษาหารือไตร…

ครม. รับทราบมาตรการรับมือฤดูฝน-กักเก็บน้ำฤดูแล้ง-แผนปฏิบัติการทรัพยากรน้ำ

นางรัดเกล้า อินทวงศ์ สุวรรณคีรี รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) มีมติรับทราบมาตรการรับมือฤดูฝน ปี 2567 และโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำในช่วงฤด…

ครม.เคาะมาตรการภาษีกระตุ้นเที่ยวเมืองรอง Low Season สัมมนาหักรายจ่าย 2 เท่า ค่าไกด์-โรงแรม หัก 15,000

นายเศรษฐา ทวีสิน นายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) มีมติเห็นชอบมาตรการภาษีเพื่อสนับสนุนการท่องเที่ยวภายในประเทศ เพื่อกำหนดการใช้สิทธิ์ประโยชน์ทางภาษีอากร แก่บุคคลธรรมดา บริษัท…

ครม. รับทราบผลศึกษาแนวทางขับเคลื่อน Smart Grid ของไทย

นางรัดเกล้า อินทวงศ์ สุวรรณคีรี รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) มีมติรับทราบผลการพิจารณารายงานการพิจารณาศึกษา เรื่อง แนวทางการขับเคลื่อนแผนระบบโครงข่ายไฟฟ้าอัจฉริย…

ครม. ตั้ง “พิชัย” รักษาราชการแทนรมว.ต่างประเทศ-“สุรชาติ เทียนทอง” ที่ปรึกษา “จุลพันธ์”

นายคารม พลพรกลาง รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) มีมติมอบหมายให้ นายพิชัย ชุณหวชิร รองนายกรัฐมนตรีและ รมว.คลัง เป็นผู้รักษาราชการแทน รมว.ต่างประเทศ…

ครม. มอบ มท.แม่งานศึกษามาตรการป้องกัน-เยียวยาผลกระทบเหตุโรงงานพลุระเบิด

นางรัดเกล้า อินทวงศ์ สุวรรณคีรี รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) มีมติรับทราบญัตติมาตรการป้องกัน ฟื้นฟู และเยียวยาผลกระทบจากสถานการณ์โรงงานผลิตพลุ…

ครม. เห็นชอบให้ไทยเข้าร่วมเป็นสมาชิกของกลุ่ม BRICS เพิ่มบทบาทในเวทีโลก

นายชัย วัชรงค์ โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) มีมติให้ความเห็นชอบร่างหนังสือแสดงความประสงค์ของไทยในการเข้าร่วมเป็นสมาชิกของกลุ่ม BRICS ตามที่กระทรวงการต่างประเทศ…

นายกฯ สั่งศึกษาความเป็นไปได้ไทยเจ้าภาพจัดแข่งรถ Formula E

นางรัดเกล้า อินทวงศ์ สุวรรณคีรี รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า นายเศรษฐา ทวีสิน นายกรัฐมนตรี ได้มีข้อสั่งการในที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) จากที่เคยมอบหมายให้สำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิ…

ครม. ไฟเขียวมาตรการขับเคลื่อนท่องเที่ยวไทย ยกเว้นวีซ่า-ขยายเวลาพำนักในไทย

นายเศรษฐา ทวีสิน นายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า คณะรัฐมนตรี (ครม.) เห็นชอบมาตรการและแนวทางการตรวจลงตรา เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวและกระตุ้นเศรษฐกิจของประเทศ ตามที่กระทรวงการต่างประเทศเสนอ เช่น –…

ครม.ผ่านหลักการร่าง พ.ร.บ.จัดทำประชามติ-ร่าง พ.ร.บ.งบประมาณปี 68 กรอบ 3.75 ล้านลบ.

นายเศรษฐา ทวีสิน นายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) เห็นชอบร่าง พ.ร.บ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2568 กรอบวงเงิน 3.75 ล้านล้านบาท และอนุมัติหลักการร่าง พ.ร.บ.ว่าด้วยการออกเสียงประ…

ครม.เห็นชอบเปิดประชุมสภาสมัยวิสามัญ 19 มิ.ย.นี้ ถกงบปี 68

น.ส.เกณิกา อุ่นจิตร์ รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) มีมติเห็นชอบร่างพระราชกฤษฎีกาเรียกประชุมสมัยวิสามัญแห่งรัฐสภา พ.ศ. …. (ตั้งแต่วันที่ 19 มิ.ย. 67)…

ครม.อนุมัติกรอบงบ 67 เพิ่มเติมใช้โครงการดิจิทัลวอลเล็ต ส่วนวงเงินรอสรุปเสนอครม. 28 พ.ค.

นายพิชัย ชุณหวชิร รองนายกรัฐมนตรี และรมว.คลัง กล่าวว่า จากการที่คณะรัฐมนตรี (ครม.) มีมติเห็นชอบเดินหน้าโครงการดิจิทัลวอลเล็ต ซึ่งเรื่องของแหล่งเงินได้มอบหมายให้สำนักงบประมาณและกระทรวงการคลังไปหารือกัน…

ครม.สัญจร ไฟเขียว EEC Visa 10 ปี-ลดหย่อนภาษี หนุนต่างชาติลงทุนไทย

นายเศรษฐา ทวีสิน นายกรัฐมนตรี กล่าวภายหลังประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานที่ (ครม.สัญจร) ว่า ที่ประชุมครม.รับทราบ ตามที่สำนักงานคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (สกพอ.)…

ครม. ไฟเขียวให้ไทยเสนอตัวเป็นประธาน ACD วาระปี 2567-2568

ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) มีมติเห็นชอบให้เสนอตัวเป็นประธานการประชุมกรอบความร่วมมือเอเชีย (Asia Cooperation Dialogue: ACD) วาระปี 2567-2568 ของประเทศไทย เพื่อขอรับความเห็นชอบจากประเทศสมาชิก ACD…
1 2 3 56
Back to Top