มติคณะรัฐมนตรีล่าสุด

ครม. อนุมัติเพิ่มวงเงินก่อหนี้ข้ามปี ค่าเช่าที่ดิน EECi จ.ระยอง

นางรัดเกล้า อินทวงศ์ สุวรรณคีรี รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) มีมติอนุมัติ เพิ่มวงเงินก่อหนี้ผูกพันข้ามปีงบประมาณ รายการค่าเช่าที่ดิน EECi อำเภอวังจันทร์…

ครม. รับทราบผลการดำเนินมาตรการ Quick Win นโยบาย 30 บาทพลัส

นางรัดเกล้า อินทวงศ์ สุวรรณคีรี รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) มีมติรับทราบผลการดำเนินการมาตรการ Quick Win นโยบาย 30 บาทพลัส และข้อเสนอแนะมาตรการหารือแนวทางในการส…

ครม.อนุมัติงบ 352 ลบ. เป็นคชจ.ช่วยเหลืออพยพคนไทยในอิสราเอล

นายสัตวแพทย์ชัย วัชรงค์ โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) มีมติอนุมัติงบประมาณ ปี 2566 ในงบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น วงเงิน 352.16 ล้านบาท…

ครม.เห็นชอบร่างปฏิญญาเกษตรกรรมยั่งยืน จ่อลงนามในที่ประชุม COP28

น.ส.เกณิกา อุ่นจิตร์ รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) มีมติเห็นชอบร่างปฏิญญาว่าด้วยการเกษตรกรรมยั่งยืน ระบบอาหารที่ยืดหยุ่น และการรับมือกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอาก…

ครม. ไฟเขียวหลักการร่าง พ.ร.บ.อากาศสะอาด พร้อมจัดทำกม.ลำดับรอง

น.ส.เกณิกา อุ่นจิตร์ รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) มีมติอนุมัติหลักการร่าง พ.ร.บ. บริหารจัดการเพื่ออากาศสะอาด พ.ศ. … และรับทราบแผนในการจัดทำกฎหมายลำดับรอง…

ครม.ไฟเขียว 780 ลบ. ชดเชยดอกเบี้ยค่าเก็บสต็อกข้าว ฤดูผลิต 66/67

นายสัตวแพทย์ชัย วัชรงค์ โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) มีมติเห็นชอบโครงการชดเชยดอกเบี้ยให้ผู้ประกอบการค้าข้าวในการเก็บสต็อก ปีการผลิต 66/67 และอนุมัติกรอบวงเงิน…

ครม.เห็นชอบหลักการ 5 มาตรการหนุนไทยศูนย์กลางท่องเที่ยว-ใช้จ่าย สั่งศึกษารายละเอียดเพิ่ม

นายสัตวแพทย์ชัย วัชรงค์ โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) เห็นชอบในหลักการ ตามที่กระทรวงการคลังเสนอ ให้ที่ประชุม ครม.พิจารณามาตรการส่งเสริมประเทศไทยให้เป็นศูนย์กลางการท…

ครม.ไฟเขียวขยายเวลาเปิดสถานบริการถึงตี 4 นำร่องในกทม.-ภูเก็ต-ชลบุรี-เชียงใหม่-เกาะสมุย

น.ส. เกณิกา อุ่นจิตร์ รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) อนุมัติหลักการร่างกฎกระทรวงมหาดไทย เรื่องการกำหนดวันเวลาเปิด-ปิดสถานบริการทุกประเภท โดยเป็นการแก้ไขเพิ่มเติมก…

เด้ง “พ.ต.ต.สุริยา” พ้นอธิบดี DSI คาดเซ่นปมหมูเถื่อน

น.ส.เกณิกา อุ่นจิตร์ รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) มีมติเห็นชอบตามที่กระทรวงยุติธรรมเสนอแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนสามัญ ให้ดำรงตำแหน่งประเภทบริหารระดับสูง…

ขรก.เฮ! ครม.ขึ้นเงินเดือน 10% บรรจุใหม่สตาร์ท 1.8 หมื่น

นายดนุชา พิชยนันท์ เลขาธิการสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) เปิดเผยว่า ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) มีมติเห็นชอบการปรับขึ้นเงินเดือนข้าราชการ โดยจะปรับขึ้นในอัตรา 10% เป็นระยะเวลา 2 ปี…

จับตา ครม.เคาะ มาตรการ e-Refund-แนวทางแก้หนี้นอกระบบ-ปรับฐานเงินเดือนขรก.

การประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) วันนี้มีนายเศรษฐา ทวีสิน นายกรัฐมนตรีและ รมว.คลัง นั่งหัวโต๊ะเป็นประธาน โดยมีวาระการประชุมที่น่าสนใจ ได้แก่ – กระทรวงการคลัง เตรียมเสนอมาตรการกระตุ้นการบริโภคภาคเอกชน…

ครม.ขยายเวลาออก กม.ลูกตามพ.ร.บ.ทวงหนี้-พ.ร.บ.โรงเรียนเอกชน-พ.ร.บ.ส่งเสริมวิทยาศาสตร์ฯ อีก 1 ปี

นายคารม พลพรกลาง เปิดเผยว่า ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) เห็นชอบให้ขยายระยะเวลาการดำเนินการจัดทำกฎหมายลำดับรอง 9 ฉบับ ประกอบด้วย – ขยายระยะเวลาในการออกกฎหรือดำเนินการอย่างหนึ่งอย่างใดตามมาตรา 22…

ครม. เห็นชอบมาตรการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พร้อมตั้งศูนย์เฝ้าระวังฯ

นายคารม พลพรกลาง รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) เห็นชอบมาตรการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล หลังเกิดปัญหามีผู้ลักลอบนำข้อมูลส่วนบุคคลไปซื้อขาย โดยนายเศรษฐา ทวีสิน…

ครม. รับทราบผลโครงการกระตุ้นศก.ฐานราก “นวัตกรรมเสริมแกร่งถั่วเหลืองไทย”

นางรัดเกล้า อินทวงศ์ สุวรรณคีรี รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) มีมติรับทราบผลการดำเนินงาน โครงการกระตุ้นเศรษฐกิจฐานราก แคมเปญ นวัตกรรมเสริมแกร่งถั่วเหลืองไทย…

LGBTQ เฮ! ครม.ไฟเขียวกม.สมรสเท่าเทียม เตรียมส่งให้สภาฯ พิจารณา

นายเศรษฐา ทวีสิน นายกรัฐมนตรีและรมว.คลัง เปิดเผยว่า ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) ได้รับรองกฎหมายสมรสเท่าเทียม โดยจะนำเข้าที่ประชุมรัฐสภา ในวาระที่สอง หลังจากเปิดสมัยประชุม วันที่ 12 ธันวาคมนี้…

ครม. อนุมัติร่างเอกสารผลลัพธ์ประชุม รมว.ต่างประเทศ แม่โขง-ล้านช้าง ครั้งที่ 8

นางรัดเกล้า อินทวงศ์ สุวรรณคีรี รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) มีมติอนุมัติร่างเอกสารผลลัพธ์การประชุมรัฐมนตรีต่างประเทศ กรอบความร่วมมือแม่โขง-ล้านช้าง ครั้งที่ 8…

นายกฯ สั่งสรุปขึ้นค่าแรงขั้นต่ำเสนอ ครม.ใน 2 สัปดาห์ “พิพัฒน์” ยันพร้อมชง 12 ธ.ค.

น.สพ. ชัย วัชรงค์ โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี แถลงภายหลังประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) ว่า นายเศษฐา ทวีสิน นายกรัฐมนตรีและรมว.คลัง ได้กำชับให้กระทรวงแรงงาน นำเรื่องค่าจ้างขั้นต่ำเข้ามาเสนอต่อที่ประชุมครม.ภา…

นายกฯ สั่งหาตัวการใหญ่หมูเถื่อน-STARK-MORE มาให้ได้ไม่เกินกลางสัปดาห์หน้า

นายเศรษฐา ทวีสิน นายกรัฐมนตรี และ รมว.คลัง กล่าวว่า ได้สั่งการในที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) ให้พ.ต.อ.ทวี สอดส่อง รมว.ยุติธรรม กำกับดูแลกรมสอบสวนคดีพิเศษ (DSI) ไปเร่งดำเนินคดีหมูเถื่อน…

มท.1 เตรียมระงับออกใบอนุญาตปืน 1 ปี ห้ามคนทั่วไปพกปืน-ห้ามนำเข้า

นายคารม พลกองกลาง รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี กล่าวว่า นายเศรษฐา ทวีสิน นายกรัฐมนตรี ได้ฝากข้อสั่งการผ่านนายภูมิธรรม เวชยชัย รองนายกรัฐมนตรีและ รมว.พาณิชย์ ในฐานะรักษาการนายกรัฐมนตรี…

ประกาศใหม่! กกร. เคาะคุมราคาน้ำตาลเฉพาะหน้าโรงงาน ไม่เกิน 21-22 บาท/กก.

นายวัฒนศักย์ เสือเอี่ยม อธิบดีกรมการค้าภายใน กระทรวงพาณิชย์ กล่าวว่า ภายหลังจากที่คณะรัฐมนตรี (ครม.) มีมติให้ปรับขึ้นราคาน้ำตาลทราย 2 บาท/กก. นายภูมิธรรม เวชยชัย รองนายกรัฐมนตรีรมว.พาณิชย์…
1 2 3 50
Back to Top