ราชกิจจานุเบกษาล่าสุด

จุรินทร์ ชี้ราชกิจจาฯ คืนอำนาจให้รัฐมนตรีไม่ส่งผลกระทบต่อการทำงาน

นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฎ์ รองนายกรัฐมนตรีและ รมว.พาณิชย์ กล่าวว่า กรณีเว็ปไซต์ราชกิจจานุเบกษาเผยแพร่ประกาศยกเลิกและคืนอำนาจหน้าที่ให้รัฐมนตรีในการแก้ปัญหาโควิดรวม 31 ฉบับนั้น ไม่มีผลกระทบใดๆ…

โปรดเกล้าฯแต่งตั้ง 771 นายทหาร “พล.อ.วรเกียรติ” นั่งปลัดกลาโหม

เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง ให้นายทหารรับราชการ โดยมีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้นายทหารรับราชการสนองพระเดชพระคุณ จำนวนทั้งสิ้น 771 นาย…

นายกฯ ลงนามยกเลิกข้อกำหนดห้ามเสนอข่าวอันอาจสร้างความหวาดกลัว มีผล 9 ส.ค.

เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ข้อกำหนดออกตามความในมาตรา 9 แห่ง พ.ร.ก.การบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 (ฉบับที่ 31) ซึ่งลงนามโดย พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ให้ยกเลิกข้อกำหนดการห้…

นายกฯ แต่งตั้ง เลขาฯกสทช. นั่งหัวหน้าศูนย์ปฎิบัติการสื่อสารในอินเตอร์เน็ตในศบค.

เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่คำสั่งนำยกรัฐมนตรีที่ 13/2564 เรื่องการจัดโครงสร้างของศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) เพิ่มเติม (ฉบับที่ 6)…

นายกฯ ประกาศห้ามเผยแพร่ข่าว-ข้อมูลสร้างความหวาดกลัว-บิดเบือน-สับสน

ราชกิจจานุเบกษาเผยแพร่ประกาศข้อกำหนดออกตามความในมาตรา 9 แห่ง พ.ร.ก.การบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 (ฉบับที่ 29)  โดยระบุว่า เนื่องจากมีการเผยแพร่ข้อความอันเป็นเท็จทำให้ประชาซนเกิดความหวาดก…

ราชกิจจาฯ ออกประกาศห้ามชุมนุม-ทำกิจกรรมมั่วสุม สกัดโควิดระบาด

ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ประกาศหัวหน้าผู้รับผิดชอบในการแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉินในส่วนที่เกี่ยวกับความมั่นคง เรื่อง ห้ามการชุมนุม การทำกิจกรรม การมั่วสุมที่ก่อให้เกิดการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา…

ราชกิจจาฯ ลงประกาศสธ. ให้ประชาชนสามารถใช้ชุดตรวจโควิด-19 ด้วยตัวเอง

ราชกิจจานุเบกษา ลงประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง ชุดตรวจและน้ำยาที่เกี่ยวข้องกับการวินิจฉัยการติดเชื้อ SAR-Co-2 (เชื้อก่อโรคโควิด-19) แบบตรวจหาแอนติเจนด้วยตนเอง (COVID-19 Antigen test self-test kit)…

ราชกิจจาฯ เผยแพร่แนวปฎิบัติกำหนดมาตรการคัดกรองนทท.โครงการภูเก็ตแซนด์บ็อกซ์

ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่คำสั่งศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) หรือ ศบค.เกี่ยวกับแนวปฏิบัติตามข้อกำหนดฉบับที่ 26 เพื่อรองรับการเปิดโครงการภูเก็ตแซนด์บ็อกซ์ในวัน…

ศบค.สั่งยกระดับคุมเข้มกึ่งล็อกดาวน์อีกรอบ กทม.ปริมณฑล-4 จ.ใต้ มีผล 28 มิ.ย.

เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ข้อกำหนดออกตามความในมาตรา 9 แห่ง พ.ร.ก.การบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 (ฉบับที่ 25) โดยมีสาระสำคัญที่บังคับใช้ในพื้นที่กรุงเทพมหานคร และปริมณฑล คือ นครปฐม…

ศบค.ปลดล็อกให้รพ.เอกชน-ภาคเอกชน-อปท.จัดซื้อวัคซีนโควิดจากหน่วยงานรัฐได้

เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ ประกาศศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (โควิด-19) เรื่อง แนวทางการบริหารจัดการวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 เพื่อเร่งรัดให้การขับเคลื่อนการฉีด…

คลังจ่อกู้ 1 แสนลบ.ปีนี้ตาม พ.ร.ก.ใหม่ เล็งทบทวนกรอบหนี้สาธารณะที่ 60%

นางแพตริเซีย มงคลวนิช ผู้อำนวยการสำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ (สบน.) คาดว่า จะสามารถกู้เงินจาก พ.ร.ก.กู้เงิน 5 แสนล้านบาท ก้อนแรกภายในสิ้นปี 2564 ที่จำนวน 1 แสนล้านบาท โดยประเมินว่าจะช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจใ…

โปรดเกล้าฯ พ.ร.ก.กู้เงินแก้ปัญหาโควิด-19 วงเงิน 5 แสนลบ.

เว็บไซต์ราชกิจจนุเบกษา ได้เผยแพร่ พ.ร.ก.ให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจและสังคมจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) เพิ่มเติม โดยให้กระทรวงการคลังโดยอนุมัติคณะรัฐม…

กสทช.เตรียมเปิดประมูลการอนุญาตให้ใช้สิทธิวงโคจรดาวเทียม 24 พ.ค.นี้

พล.อ.ท.ธนพันธุ์ หร่ายเจริญ รองเลขาธิการคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (รองเลขาธิการ กสทช.) กล่าวว่า ที่ประชุม กสทช.มีมติเห็นชอบร่างประกาศ กสทช.…

โปรดเกล้าฯ แต่งตั้ง 3 รมต.ใหม่”ประยุทธ์ 2/4″,สลับเก้าอี้รมช.พาณิชย์-คมนาคม

เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งรัฐมนตรีใหม่แทนตำแหน่งที่ว่าง ดังต่อไปนี้ –…

ราชกิจจาฯ ประกาศห้ามชุมนุมใน 6 จังหวัด ป้องกันการติดเชื้อเป็นกลุ่มก้อน

เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ประกาศหัวหน้าผู้รับผิดชอบในการแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉินในส่วนที่เกี่ยวกับความมั่นคงโดย พล.อ. เฉลิมพล ศรีสวัสดิ์ ผู้บัญชาการทหารสูงสุด เรื่อง ห้ามการชุมนุม การทำกิจกรรม…

ศาลฯ สั่งให้ “ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุมนานาชาติ” ล้มละลาย

ราชกิจจานุเบกษาเผยแพร่ประกาศเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ เรื่อง คำพิพากษาให้จำเลย คือ บริษัท ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุมนานาชาติ (ประเทศไทย) จำกัด ล้มละลาย ตาม พ.ร.บ.ล้มละลาย พ.ศ.2483 อนึ่ง…

ก.ล.ต.ปรับปรุงหลักเกณฑ์การจัดการกองทุนรวมให้ยืดหยุ่นลดต้นทุนธุรกิจ

สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ปรับปรุงหลักเกณฑ์การจัดการกองทุนรวม ให้เป็นปัจจุบัน มีความยืดหยุ่นและเข้าใจได้ง่าย เพื่ออำนวยความสะดวกและลดต้นทุนให้แก่ภาคธุรกิจและให้ความคุ…

นายกฯ ปรับโครงสร้างภายใน ศบค.ให้เหมาะสมสภาพเหตุการณ์และเพิ่มประสิทธิภาพ

เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่คำสั่งนายกรัฐมนตรี เรื่อง การจัดโครงสร้างของศูนย์บริหารสถานการณ์การการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (โควิด-19) หรือ ศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด-19 (ศบค.)…

รัฐบาลผ่อนคลายให้แรงงานเถื่อนสามารถอยู่ในราชอาณาจักรต่อได้อีก 45 วัน

เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง การเพิ่มระยะเวลาการอนุญาตให้คนต่างด้าวบางจำพวกอยู่ในราชอาณาจักรเป็นกรณีพิเศษ ว่า โดยที่รัฐบาลได้กำหนดให้คนต่างด้าวที่เดินทางเข้ามาในราชอาณาจั…

รัฐบาลออกข้อกำหนดตาม พ.ร.ก.ฉุกเฉิน ห้ามเคลื่อนย้ายแรงงานต่างด้าว-ห้ามชุมนุม

เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษาเผยแพร่ข้อกำหนดออกตามความในมาตรา 9 แห่ง พ.ร.ก.การบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ.2548 (ฉบับที่ 15) มีเนื้อหาโดยสรุปว่า ตามที่รัฐบาลได้ขยายเวลาการประกาศใช้ พ.ร.ก.ฉุกเฉินฯ…
1 2