ก.ล.ต.นับหนึ่งไฟลิ่ง กองทรัสต์ HREIT เพิ่มทุนครั้งที่ 2 ใช้ลงทุน 1.34 พันลบ.

นางสาวจารุชา สติมานนท์ รักษาการกรรมการผู้จัดการ บริษัท ดับบลิวเอชเอ อินดัสเตรียล รีท แมนเนจเม้นท์ จำกัด ในฐานะผู้จัดการกองทรัสต์ของทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์เหมราช (HREIT)…

GULF เผยยอดจองหุ้นเพิ่มทุนล้น 1.26 เท่ารับเงินตามเป้า 3.2 หมื่นลบ.

นางสาวยุพาพิน วังวิวัฒน์ กรรมการบริหารและประธานเจ้าหน้าที่บริหารด้านการเงิน บมจ.กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเมนท์ (GULF) เปืดเผยว่า ตามที่บริษัทได้เสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุน 1,066.65 ล้านหุ้น…

HYDRO ยกเลิกขายหุ้นเพิ่มทุน RO ช่วง 9-13 มี.ค.อ้างผิดพลาดทางเทคนิค

บมจ.ไฮโดรเท็ค (HYDRO) แจ้งว่าตามที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 เมื่อวันที่ 30 เมษายน 2562 มีมติอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) จำนวน 313,987,504 บาท…
1 3 4 5
Back to Top