เมืองฝอซานล่าสุด

มณฑลกวางตุ้งออกมาตรการคุมโควิดเข้มงวด หลังพบผู้ติดเชื้อเพิ่มต่อเนื่อง

เจ้าหน้าที่สาธารณสุขของมณฑลกวางตุ้งได้ออกมาตรการควบคุมการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ที่เข้มงวดมากขึ้น โดยเมืองต่าง ๆ ในมณฑลได้เร่งปิดสถานที่และถนนหนทางรวมถึงมีการออกมาตรการให้นักท่องเที่ยวแสดงผลตรวจโควิด…
Back to Top