Robinhood Stock Tradersล่าสุด

คองเกรสสหรัฐจ่อไต่สวนกรณีปั่นหุ้น GameStop ประเมินผลกระทบตลาด-นักลงทุน

คณะกรรมาธิการด้านบริการการเงินแห่งสภาผู้แทนราษฎรสหรัฐ และคณะกรรมาธิการด้านการธนาคารแห่งวุฒิสภา จะจัดการไต่สวนเกี่ยวกับความเคลื่อนไหวที่เกิดขึ้นในตลาดหุ้นสหรัฐ หลังจากผู้ใช้งานแอปพลิเคชั่นเพื่อการลงทุน…

“เฟซบุ๊ก” ลบกลุ่ม “Robinhood Stock Traders” คาดเอี่ยวปั่นราคาหุ้น GameStop

บริษัทเฟซบุ๊ก อิงค์ได้ปิดกลุ่ม “Robinhood Stock Traders” ซึ่งเป็นกลุ่มที่เชื่อว่าตั้งขึ้นเพื่อสนทนากันจนนำไปสู่การกระหน่ำซื้อหุ้น GameStop ซึ่งเป็นร้านจำหน่ายวิดีโอเกมชื่อดังในสหรัฐ…