กรมบัญชีกลางล่าสุด

กรมบัญชีกลาง ย้ำหน่วยงานรัฐ เร่งรัดเบิกจ่ายเงินงบประมาณ ปี 67

นางแพตริเซีย มงคลวนิช อธิบดีกรมบัญชีกลาง เปิดเผยว่า ขณะนี้ พ.ร.บ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษา และมีผลใช้บังคับเมื่อวันที่ 26 เม.ย.67 ดังนั้น เพื่อเป็นการเร่งรัดก…

คลังออกแนวปฏิบัติหนุนภาครัฐเร่งเบิกจ่ายงบปี 67 ใน 5 เดือนที่เหลือ

นางแพตริเซีย มงคลวนิช อธิบดีกรมบัญชีกลาง เปิดเผยว่า เนื่องจากหน่วยรับงบประมาณ มีระยะเวลาดำเนินการและเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 อีกประมาณ 5 เดือน ดังนั้น เพื่อสนับสนุนให้หน่วยงานภ…

กรมบัญชีกลาง ออกมาตรฐานใบเสร็จ e-Government Receipt รองรับ e-Service

นางแพตริเซีย มงคลวนิช อธิบดีกรมบัญชีกลาง เปิดเผยว่า ปัจจุบัน ส่วนราชการใช้ใบเสร็จรับเงินตามแบบที่กระทรวงการคลังกำหนด ซึ่งรูปแบบใบเสร็จรับเงินดังกล่าว ยังไม่ครอบคลุมถึงกรณีการออกใบเสร็จรับเงินอิเล็กทรอ…

คลังรับลูกนายกฯ เตรียมออกมาตรการคุมเข้มผู้รับเหมาโครงการรัฐ แก้ปัญหางานล่าช้า

กระทรวงการคลัง รับลูกนายกรัฐมนตรีตามที่ได้สั่งการให้กระทรวงการคลัง โดยกรมบัญชีกลาง พิจารณากำหนดมาตรการควบคุมการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการงานก่อสร้าง จากกรณีปัญหาการก่อสร้างถนนพระราม 2…

อย่าลืม! ตั้งแต่ 11 มี.ค.ใช้สิทธิสวัสดิการรัฐผ่านแอปถุงเงิน ต้องสแกนหน้า+PIN Code ทุกครั้ง

น.ส.ทิวาพร ผาสุข รองอธิบดีกรมบัญชีกลาง ในฐานะโฆษกกรมบัญชีกลาง เปิดเผยว่า ตามที่รัฐบาลได้ดำเนินโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐ ปี 2565 โดยในวันที่ 1 ของทุกเดือน ผู้ที่ได้รับสิทธิจะสามารถใช้สิทธิเ…

ไลน์ปลอมระบาด! กรมบัญชีกลาง เตือนภัยห้ามกดรับ-กดแชร์

น.ส.ทิวาพร ผาสุข รองอธิบดีกรมบัญชีกลาง ในฐานะโฆษกกรมบัญชีกลาง เปิดเผยว่า ตามที่กรมบัญชีกลาง โดยสถาบันพัฒนาบุคลากรด้านการคลังและบัญชีภาครัฐ (สพบ.) ได้เปิดรับสมัครเข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรนักบริหารการเง…

กรมบัญชีกลางพร้อม!! จ่ายเงินเดือนขรก.-ลูกจ้างประจำ 2 รอบ

น.ส.ทิวาพร ผาสุข รองอธิบดีกรมบัญชีกลาง ในฐานะโฆษกกรมบัญชีกลาง เปิดเผยว่า ตามที่คณะรัฐมนตรี (ครม.) มีมติเห็นชอบการปรับวิธีการจ่ายเงินเดือนข้าราชการและลูกจ้างประจำ จากเดือนละ 1 รอบ เป็นเดือนละ 2 รอบ…

เช็คเกณฑ์จ่ายเงินเดือนขรก. 2 รอบ เปิดยื่นแบบ 1-15 ธ.ค.นี้ เปลี่ยนใจได้ปีละ 1 ครั้ง

นายคารม พลพรกลาง รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผย กรมบัญชีกลางได้แจ้งความคืบหน้าจากการปรับแผนจ่ายเงินเดือนข้าราชการเป็นเดือนละ 2 รอบ ว่าจะมีการปรับแก้กฎหมาย และปรับระบบจ่ายเงินเดือนค่าจ้าง…

คลัง คาดเริ่มจ่ายเงินเดือนข้าราชการ 2 งวด ม.ค.67 ชี้เป็นทางเลือกสมัครใจ

น.ส.ทิวาพร ผาสุข รองอธิบดีกรมบัญชีกลาง ในฐานะโฆษกกรมบัญชีกลาง เปิดเผยความคืบหน้าการปรับเงื่อนไขการจ่ายเงินเดือนข้าราชการเป็น 2 รอบว่า กรมบัญชีกลางได้จัดประชุมหารือร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง…

คลัง แจงหลักการเบิกจ่ายตรง OPD กรณีใช้สิทธิผ่านกระเป๋าสุขภาพ บนแอป “เป๋าตัง”

น.ส.กุลยา ตันติเตมิท อธิบดีกรมบัญชีกลาง เปิดเผยว่า ตามที่กรมบัญชีกลาง ได้กำหนดแนวปฏิบัติการเบิกจ่ายตรงเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาลประเภทผู้ป่วยนอก ผ่านแอปพลิเคชัน เพื่อเพิ่มทางเลือกสำหรับช่องท…

กรมบัญชีกลาง-ออมสิน ขานรับแบ่งจ่ายเงินเดือน 2 รอบ ปัดเอางบฯมาหมุนก่อน

นายกฤษฎา จีนะวิจารณะ รมช.คลัง กล่าวถึงนโยบายของรัฐบาลที่มีแนวคิดจ่ายเงินเดือนข้าราชการ 2 รอบต่อเดือน โดยจะมีผลม.ค.67 ว่า กรมบัญชีกลางกำลังศึกษาและดูความพร้อมทั้งหมด โดยยืนยันว่าพร้อมที่จะทำตามนโยบายรั…

อัปเดตสวัสดิการแห่งรัฐ ก.ค.66 จ่ายอะไรบ้าง

น.ส.ทิวาพร ผาสุข รองอธิบดีกรมบัญชีกลาง ในฐานะโฆษกกรมบัญชีกลาง เปิดเผยว่า โครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐ ปี 2565 ผู้มีสิทธิจะสามารถใช้สิทธิผ่านบัตรประจำตัวประชาชนแบบสมาร์ทการ์ด…

นายกฯ ชี้ตลาดเงินตลาดทุนผันผวนแค่ระยะสั้น จากปัจจัยตปท.-ช่วงตั้งรัฐบาลใหม่

น.ส.ไตรศุลี ไตรสรณกุล รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี กล่าวว่า พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและ รมว.กลาโหม ได้รับทราบรายงานเกี่ยวกับสถานการณ์ตลาดเงินตลาดทุนในประเทศช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมา…

เปิดค่าใช้จ่ายบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ก.พ. 66 ใช้อะไรได้บ้าง

น.ส.วารี แว่นแก้ว รองอธิบดีกรมบัญชีกลาง ในฐานะโฆษกกรมบัญชีกลาง รายงานผลการจ่ายเงินให้แก่หน่วยงาน/ ร้านค้า ที่รับชำระเงินด้วยบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ และการโอนเงินเข้ากระเป๋าเงินอิเล็กทรอนิกส์ (e-Money)…

คลังปรับเกณฑ์เบิกจ่ายค่ายาโรคมะเร็งตับ-มะเร็งไทรอยด์ ตั้งแต่ 15 ก.พ.

น.ส.กุลยา ตันติเตมิท อธิบดีกรมบัญชีกลาง เปิดเผยว่า กรมบัญชีกลาง ได้ดำเนินงานภายใต้คณะทำงานพิจารณาแนวทางปรับปรุงและพัฒนาระบบเบิกจ่ายค่ายากลุ่มโรคที่มีค่าใช้จ่ายสูง โดยมีมติเห็นชอบให้ปรับปรุงหลักเกณฑ์กา…

กรมบัญชีกลาง ปรับเกณฑ์เบิกจ่ายค่ายากลุ่มผู้ป่วยมะเร็ง มีผล 1 ม.ค.66

น.ส.กุลยา ตันติเตมิท อธิบดีกรมบัญชีกลาง เปิดเผยว่า กรมบัญชีกลาง ได้ดำเนินงานภายใต้คณะทำงานพิจารณาแนวทางปรับปรุงและพัฒนาระบบเบิกจ่ายค่ายากลุ่มโรคที่มีค่าใช้จ่ายสูงมาอย่างต่อเนื่อง ซึ่งประกอบด้วย…

พร้อมใช้! จ่ายบิลหน่วยงานรัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์กว่า 700 รายการ

น.ส.กุลยา ตันติเตมิท อธิบดีกรมบัญชีกลาง เปิดเผยว่า กรมบัญชีกลาง ได้พัฒนาระบบการรับชำระเงินกลางของบริการภาครัฐ หรือ e-Payment Portal of Government ภายใต้แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานระบบการรับช…

เลิกสิทธิพิเศษ KTB จากนี้ต้องวางหลักประกันสัญญาหน่วยงานรัฐ

คณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ กรมบัญชีกลาง ส่งหนังสือแจ้งไปยังหน่วยงานราชการทุกแห่ง เพื่อแจ้งผลการวินิจฉัยสถานภาพของธนาคารกรุงไทย (KTB) ว่า ไม่ได้ถือเป็นรัฐวิสาหกิจ…

คลัง เผยผลเบิกจ่ายสิ้นปีงบประมาณ 65 รวม 2.93 ล้านลบ. คิดเป็น 94.60%

น.ส.กุลยา ตันติเตมิท อธิบดีกรมบัญชีกลาง เปิดเผยว่า กรมบัญชีกลาง ได้ติดตามเร่งรัดการใช้จ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ของส่วนราชการต่าง ๆ อย่างต่อเนื่อง เพื่อให้เป็นไปตามเป้าหมาย…

คลังเผยผลเบิกจ่ายภาครัฐ 10 เดือนปีงบ 65 แตะ 2.67 ล้านลบ. มั่นใจสิ้นปีทำได้ 93%

น.ส.กุลยา ตันติเตมิท อธิบดีกรมบัญชีกลาง เปิดเผยว่า ภาพรวมการเบิกจ่ายงบประมาณในช่วง 10 เดือนแรก (ต.ค.64 – ก.ค.65) ของปีงบประมาณ 2565 อยู่ที่ 2.67 ล้านล้านบาท คิดเป็น 86.14% ของวงเงินงบประมาณรายจ่…
1 2 3 4
Back to Top