กรมวิชาการเกษตรล่าสุด

สินค้าเกษตรไทยสดใส ส่งออก 5 เดือนแรกกว่า 4 แสนลบ. รับอุปสงค์โลกโตต่อเนื่อง

น.ส.มนัญญา ไทยเศรษฐ์ รมช.เกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยว่า สถานการณ์การส่งออกสินค้าเกษตรด้านพืชของไทย หลังสถานการณ์โควิด-19 ทั่วโลกที่ดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง เศรษฐกิจทั่วโลกเริ่มฟิ้นตัว และรัฐบาลเริ่มเปิดประเทศ…

กษ.เผยส่งออกทุเรียน 4 เดือนทะลุ 5 หมื่นลบ. จีนพอใจไทยคุมเข้ม GMP Plus

นายระพีภัทร์ จันทรศรีวงศ์ อธิบดีกรมวิชาการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยว่า จากนโยบายผลักดันการส่งออกผลไม้ไปจีนของ น.ส.มนัญญา ไทยเศรษฐ์ รมช.เกษตรและสหกรณ์ ที่ได้กำชับให้ผู้ประกอบการส่งออกผลไม้ยึด…

ก.เกษตรฯ ดันไทยสู่ศูนย์กลางเมล็ดพันธุ์ พร้อมยกระดับใบรับรอง E-Phyto

นายระพีภัทร์ จันทรศรีวงศ์ อธิบดีกรมวิชาการเกษตร เปิดเผยว่า กรมวิชาการเกษตร ได้จัดทำโครงการรับรองห้องปฏิบัติการตรวจสุขภาพเมล็ดพันธุ์ ซึ่งเป็นโครงการส่งเสริมความร่วมมือระหว่างภาครัฐและเอกชน…

กษ.เผย 4 ล้งไทยคุมเข้มศัตรูพืช-โควิด ผ่านการตรวจประเมินคุณภาพจากจีน

นายระพีภัทร์ จันทรศรีวงศ์ อธิบดีกรมวิชาการเกษตร เปิดเผยว่า จากกรณีที่ประเทศจีนได้ขอตรวจประเมินโรงคัดบรรจุและสวนผลไม้ของไทย โดยเน้นการตรวจประเมินด้านการควบคุมศัตรูพืช และการดำเนินงานของผู้ประกอบการตามม…

อียูยอมรับข้อเสนอวิธีกำจัดแมลงวันผลไม้ ดันส่งออก 5 พืช-ผลไม้ไทยไม่สะดุด

นายระพีภัทร์ จันทรศรีวงศ์ อธิบดีกรมวิชาการเกษตร เปิดเผยว่า ตามที่สหภาพยุโรปมีการปรับกฎระเบียบ Regulation (EU) 2019/2072 ใหม่ กำหนดให้มีผลบังคับใช้วันที่ 11 เม.ย. 65 ซึ่งส่งผลกระทบต่อการส่งออกพืช 5…

รมช.เกษตรฯ ย้ำสวนผลไม้-ล้ง ปฏิบัติตามมาตรการ GAP/GMP Plus เคร่งครัด

นายระพีภัทร์ จันทรศรีวงศ์ อธิบดีกรมวิชาการเกษตร เปิดเผยว่า ในช่วงเทศกาลสงกรานต์ซึ่งมีวันหยุดติดต่อกันหลายวัน น.ส.มนัญญา ไทยเศษฐ์ รมช.เกษตรและสหกรณ์ มีความห่วงใยต่อสถานการณ์การส่งออกผลไม้ไปจีน…

รมช.เกษตรฯ เผยทุเรียนไทยเข้าจีนสำเร็จ เดินหน้ายกระดับด่านตรวจพืชตามมาตรฐาน GAP

น.ส.มนัญญา ไทยเศรษฐ์ รมช.เกษตรและสหกรณ์ กล่าวว่า ได้รับรายงานจากกรมวิชาการเกษตรว่า ทุเรียนของไทยส่งถึงประเทศจีนสำเร็จแล้ว และผ่านการตรวจสอบจากจีนว่าปลอดเชื้อโควิด-19 ซึ่งเป็นความร่วมมือระหว่างกระทรวงเ…

รมช.เกษตรฯ กำชับด่านตรวจผลไม้ส่งออกต้องกวดขันตามระเบียบมาตรฐาน GAP

น.ส.มนัญญา ไทยเศรษฐ์ รมช.เกษตรและสหกรณ์ กล่าวภายหลังลงพื้นที่ตรวจมาตรการส่งออกผลไม้ทางเรือ ณ ศูนย์เอ็กเรย์สินค้า ด่านศุลกากรท่าเรือแหลมฉบัง ว่า ก่อนจะเข้าสู่ฤดูกาลส่งออกผลไม้ภาคตะวันออกในปี 2565…

กษ.เร่งวิจัยทดสอบสาร-เทคโนโลยีปราบโรคใบร่วงในยางพารา หลังระบาดเกือบ 70 จ.

นายระพีภัทร์ จันทรศรีวงศ์ อธิบดีกรมวิชาการเกษตร เปิดเผยว่า ได้รับข้อสั่งการจาก น.ส.มนัญญา ไทยเศรษฐ์ รมช.เกษตรและสหกรณ์ ให้เร่งติดตามและแก้ไขปัญหาโรคใบร่วงชนิดใหม่ในยางพารา ซึ่งพบมากใน 3…

กรมวิชาการเกษตร ลุยสุ่มตรวจสารตกค้าง ผัก ผลไม้ ทุเรียน การันตีพืช GAP ปลอดภัย

น.ส.มนัญญา ไทยเศรษฐ์ รมช.เกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยว่า ได้สั่งการให้กรมวิชาการเกษตรเร่งดำเนินการตามนโยบายสำคัญที่ได้มอบหมายไว้ คือการให้ความรู้และรณรงค์ให้เกษตรกรลด ละ เลิกการใช้สารเคมีอันตรายทางการเกษตร…

กรมวิชาการเกษตร พร้อมดันส่งออกทุเรียนภาคตะวันออกปลอดศัตรูพืช-โควิด

นายระพีภัทร์ จันทรศรีวงศ์ อธิบดีกรมวิชาการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กล่าวว่า กระทรวงเกษตรฯ มีนโยบายหลักที่จะผลักดัน และสนับสนุนให้การส่งออกผลไม้ไปต่างประเทศให้มีความคล่องตัว และพร้อมที่จะแก้ไขปัญหาอ…

ก.เกษตรฯ เผยกาแฟอะราบิกา 2 พันธุ์ใหม่ กลิ่น,รสแปลกใหม่ ให้ผลผลิตสูง-ต้านโรค

น.ส.อิงอร ปัญญากิจ รองอธิบดีกรมวิชาการเกษตร เปิดเผยว่า กาแฟอะราบิกาเป็นพืชที่มีความสำคัญด้านเศรษฐกิจทางภาคเหนือของประเทศไทย โดยที่ผ่านมามีการนำเข้าพันธุ์กาแฟอะราบิกาหลายพันธุ์มาปลูกกันแพร่หลาย…

กษ. เผยสหรัฐไฟเขียวนำเข้าส้มโอไทยไม่จำกัดพันธุ์ คาดส่งออกล็อตแรกส.ค.

นายพิเชษฐ์ วิริยะพาหะ อธิบดีกรมวิชาการเกษตร เปิดเผยว่า กรมวิชาการเกษตรได้รับแจ้งข่าวดีจากหน่วยงานบริการตรวจสอบสุขอนามัยพืชและสัตว์ (APHIS) ประจำประเทศไทยว่า ประเทศสหรัฐอเมริกาอนุญาตให้นำเข้าส้มโอผลสดจ…

ก.เกษตร เตรียมเพิ่มเส้นทางส่งออกนอกพิธีสารรองรับผลไม้ภาคตะวันออกไปจีน

นายภัสชญภณ หมื่นแจ้ง รองอธิบดีกรมวิชาการเกษตร เปิดเผยว่า กรมวิชาการเกษตร ได้เตรียมการเพื่อรองรับการส่งออกผลไม้สำหรับฤดูกาลภาคตะวันออกไปจีน ตามข้อสั่งการของ น.ส.มนัญญา ไทยเศรษฐ์ รมช.เกษตรและสหกรณ์…

กรมวิชาการเกษตร ผลิตสมุนไพรพลูคาวปลอดโรค-สารพิษ พร้อมต่อยอดเชิงพาณิชย์

นางปิยรัตน์ ธรรมกิจวัฒน์ ผู้อำนวยการสำนักวิจัยพัฒนาเทคโนโลยีชีวภาพ กรมวิชาการเกษตร เปิดเผยว่า ปัจจุบันพืชสมุนไพรเป็นพืชที่มีความสำคัญทางเศรษฐกิจเป็นที่ต้องการของตลาดทั้งในประเทศและต่างประเทศ…

กรมวิชาการเกษตร เปิดตัวเห็ดเป๋าฮื้อสายพันธุ์ใหม่เนื้อแน่นน้ำหนักดีให้ผลผลิตสูง

นายพิเชษฐ์ วิริยะพาหะ อธิบดีกรมวิชาการเกษตร เปิดเผยว่า กลุ่มวิจัยและพัฒนาเห็ด สำนักวิจัยพัฒนาเทคโนโลยีชีวภาพ (สทช.) กรมวิชาการเกษตร ดำเนินการวิจัยและคัดเลือกสายพันธุ์เห็ดเป๋าฮื้อ ที่มีคุณภาพดี…

ก.เกษตรฯ เผยจีนมั่นใจคุณภาพข้าวไทย ขึ้นทะเบียนผู้ผลิต-แปรรูปแล้ว 93 ราย

นายพิเชษฐ์ วิริยะพาหะ อธิบดีกรมวิชาการเกษตร เปิดเผยว่า จากกรณีที่สำนักงานศุลกากรของจีน (GACC) กำหนดมาตรการขึ้นทะเบียนผู้ผลิต และแปรรูปข้าว โดยผู้ส่งออกข้าวไปจีนทุกรายต้องส่งออกข้าวที่ผลิตโดยผู้ผลิตที่…

กรมวิชาการเกษตรรับรองแหล่งผลิตกัญชาของ อภ.ที่ชลบุรีได้มาตรฐาน GAP แห่งแรก

นายพิเชษฐ์ วิริยะพาหะ อธิบดีกรมวิชาการเกษตร เปิดเผยว่า กรมวิชาการเกษตร ได้ขับเคลื่อนการดำเนินงานตามภารกิจด้านการส่งเสริมปลูกพืชสกุลกัญชา เพื่อประโยชน์ทางการแพทย์และอุตสาหกรรม ตามนโยบายของ น.ส.มนัญญา…

กษ.เผยจีนห่วงสินค้าเกษตรแพร่เชื้อโควิด ขอสุ่มตรวจสวนผลไม้และล้งส่งออก

น.ส.อิงอร ปัญญากิจ รองอธิบดีกรมวิชาการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยว่า ได้รับรายงานจากสำนักที่ปรึกษาการเกษตรต่างประเทศ ประจำกรุงปักกิ่ง ว่า จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อโควิด-19…

กรมวิชาเกษตร สร้างห้องปฏิบัติการทดสอบเครื่องเกี่ยวนวดข้าวตามมาตรฐาน มอก.

นายพิเชษฐ์ วิริยะพาหะ อธิบดีกรมวิชาการเกษตร เปิดเผยว่า กรมวิชาการเกษตรได้สร้างห้องปฏิบัติการทดสอบเครื่องเกี่ยวนวดข้าว ตามมาตรฐานขอสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (สมอ.) สำเร็จแห่งแรกหนึ่งเดียวของปร…
1 2
Back to Top