กรมสนับสนุนบริการสุขภาพล่าสุด

สธ.แนะคลินิก-รพ.เอกชน ยื่นต่อใบอนุญาต ป้องกันปัญหาเป็นสถานพยาบาลเถื่อน

นพ.สุระ วิเศษศักดิ์ อธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ (กรม สบส.) กระทรวงสาธารณสุข กล่าวว่า ในช่วงใกล้เวลาสิ้นสุดปีปฏิทินของทุกปี ถือเป็นช่วงระยะเวลาสำคัญของสถานพยาบาลเอกชน ในการยื่นคำขอต่ออายุใบอนุญาตประก…

สธ. เร่งสร้างภูมิคุ้มกันโควิดให้อสม. ตั้งเป้าได้วัคซีนเข็มกระตุ้นเข็ม 3-4 ครบ 100%

นพ.สุระ วิเศษศักดิ์ อธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ (กรม สบส.) กระทรวงสาธารณสุข เปิดเผยว่า จากนโยบายกระทรวงสาธารณสุข ให้ อสม.เป็นสื่อกลางและเป็นต้นแบบ เร่งการสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรคโควิด-19…

สธ. แนะสุขบัญญติ 4 แยก มีสำนึกต่อส่วนรวม ลดแพร่กระจายเชื้อโควิด

นพ.ธเรศ กรัษนัยรวิวงค์ อธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข (สธ.) กล่าวว่า จากสถานการณ์โควิด-19 ที่มีมาตรการผ่อนคลาย และสามารถมาทำงานได้ตามปกติ รวมถึงสถานศึกษาได้ทำการเปิดเรียนแบบ onsite…

สธ.ดันไทยเป็น Dental Hub ชงภูเก็ตนำร่องจังหวัดแรก สร้างมูลค่าเพิ่มทางศก.สุขภาพ

นพ.ธเรศ กรัษนัยรวิวงค์ อธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ (กรม สบส.) กระทรวงสาธารณสุข เปิดเผยว่า ตามที่ภาครัฐมีนโยบายการพัฒนาประเทศไทยให้เป็นศูนย์กลางสุขภาพนานาชาติ (Medical Hub) แต่ด้วยสถานการณ์การระบาดขอ…

สธ. เตรียมเปิดรับฟังความเห็นร่างกฎหมายกำกับดูแลมาตรฐานกิจการฟิตเนส

นพ.ธเรศ กรัษนัยรวิวงค์ อธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุภาพ กระทรวงสาธารณสุข (สธ.) ระบุว่า ถึงแม้สถานการณ์การระบาดของโรคโควิด-19 จะทำให้ธุรกิจสถานออกกำลังกาย (ฟิตเนส) ต้องถูกสั่งปิดกิจการชั่วคราวในปีที่ผ่านมา…

สธ.วางนโยบายรับมือโควิดสู่โรคประจำถิ่น ชู Smart อสม.ยกระดับงานแบบเรียลไทม์

นายแพทย์ธเรศ กรัษนัยรวิวงค์ อธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ เปิดเผยว่า กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ เปิดเผยว่า กรมสนับสนุนบริการสุขภาพได้มอบนโยบาย “การดำเนินงานเฝ้าระวังและป้องกันโรคโควิด 19…

สธ. ไฟเขียวให้บ้านพักคนชรา ขอเป็น Nursing Home Isolation ชั่วคราวได้

นพ.ธเรศ กรัษนัยรวิวงค์ อธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ (กรม สบส.) กระทรวงสาธารณสุข (สธ.) ระบุว่า กิจการการดูแลผู้สูงอายุ หรือที่เรียกว่า Nursing Home จะเป็นที่ต้องการมากขึ้น เพราะประเทศไทยได้ก้าวสู่การเ…

สธ.ห้ามรพ.เอกชนปฏิเสธการรักษาหรือเรียกเก็บค่ารักษาโควิดจนกว่าจะมีประกาศเปลี่ยนแปลง

นพ.ธเรศ กรัษนัยรวิวงค์ อธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ (สบส.) กระทรวงสาธารณสุข กล่าวว่า ตามที่ สธ.ได้เตรียมปรับให้ผู้ป่วยโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ให้ได้รับสิทธิการรักษาตามระบบปกติ…

สธ. ขยายเวลาเว้นค่าธรรมเนียมรายปีร้านนวด-สปา-สถานดูแลผู้สูงอายุอีก 1-2 ปี

นพ.ธเรศ กรัษนัยรวิวงค์ อธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข (สธ.) กล่าวว่า จากการที่รัฐได้ดำเนินมาตรการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19)…

สธ.ระดม อสม.ติดตามฉีดวัคซีนกลุ่มเปราะบาง-จัดทำชุดความรู้ป้องกันโควิดครอบจักรวาล

นพ.ธเรศ กรัษนัยรวิวงค์ อธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ เปิดเผยว่า การระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด 19) ในประเทศไทยในช่วง 4 เดือนที่ผ่านมาเป็นไปอย่างรวดเร็วและรุนแรงกว่าครั้งที่ผ่านมา…

สธ.กำชับรพ.เอกชน ห้ามปฏิเสธการทำคลอด-รักษาหญิงตั้งครรภ์ที่ติดโควิด

นพ.ธเรศ กรัษนัยรวิวงค์ อธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ (กรม สบส.) กระทรวงสาธารณสุข (สธ.) กล่าวว่า ในสถานการณ์การระบาดของโรคโควิด-19 ที่สถานพยาบาลทุกแห่งต่างเกิดข้อจำกัดด้านทรัพยากร ทั้งจำนวนเตียงในการรั…

สธ. ย้ำคลินิกห้ามตั้งจุดบริการคัดกรองโควิดในพื้นที่สาธารณะ หวั่นเกิดคลัสเตอร์ใหม่

นพ.ธเรศ กรัษนัยรวิวงค์ อธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ (กรม สบส.) กระทรวงสาธารณสุข เปิดเผยว่า ด้วยสถานการณ์การระบาดของโรคโควิด-19 ที่มีผู้ป่วยเพิ่มขึ้นในหลายพื้นที่ โรงพยาบาลเอกชน หรือคลินิก…

สธ.สำรวจวัดสร้างความเข้าใจการเผาศพโควิด ชุมชนใกล้เคียงไม่ต้องกังวลเชื้อแพร่กระจาย

นพ.ธเรศ กรัษนัยรวิวงค์ อธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ กล่าวว่า กระทรวงสาธารณสุข (สธ.) ได้มอบหมายให้กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ (สบส.) ร่วมกับกรมอนามัย ขอข้อมูลจากสำนักพุทธศาสนา เพื่อดำเนินการตรวจสอบวัดในพื…

สธ.ย้ำรพ.เอกชน-คลินิกเร่งส่งผลตรวจโควิดให้ผู้รับบริการเพื่อเข้ารับการรักษา จำกัดวงระบาด

นพ.ธเรศ กรัษนัยรวิวงค์ อธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ (สบส.) กระทรวงสาธารณสุข (สธ.) เปิดเผยว่า ในสถานการณ์ปัจจุบันที่มีการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด-19 ที่เป็นวงกว้าง…

สบส. เข้าตรวจสอบมาตรฐาน Hospitel ย่านวัฒนา หลังได้รับข้อร้องเรียน

นพ.ธเรศ กรัษนัยรวิวงค์ อธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ (สบส.) กระทรวงสาธารณสุข เปิดเผยว่า จากสถานการณ์การระบาดของโรคโควิด-19 ระลอกใหม่ ทำให้สถานพยาบาลทั้งภาครัฐและเอกชน ต้องดำเนินการสำรองเตียงผู้ป่วยจำน…

สธ.กำหนด 5 แนวทาง รพ.เอกชนโฆษณาจองวัคซีนโควิดป้องกันโอ้อวดเกินจริง

นพ.ธเรศ กรัษนัยรวิวงค์ อธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ (กรม สบส.) กระทรวงสาธารณสุข กล่าวว่า ภาครัฐยินดีสนับสนุนภาคเอกชนในการให้บริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 แต่เพื่อป้องปรามมิให้เกิดการโฆษณาโอ้อวดเก…

สธ.-สปสช. ประสานเสียงผู้ป่วยโควิดรักษาฟรีทั้งรพ.รัฐ-เอกชน

นพ.ธเรศ กรัษนัยรวิวงค์ อธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ (สบส.) กระทรวงสาธารณสุข ยืนยันว่า ประชาชนที่เจ็บป่วยจากโรคโควิด-19 จะได้รับการรักษาฟรีโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายทุกราย เนื่องจากรัฐบาลได้กำหนดให้โรคติดเช…

สธ.มั่นใจ Hospitel ที่ขึ้นทะเบียนได้มาตรฐาน-มีเตียงพอรองรับผู้ป่วยโควิด

นพ.ธเรศ กรัษนัยรวิวงค์ อธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ (สบส.) กระทรวงสาธารณสุข เปิดเผยว่า กระทรวงสาธารณสุขได้ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทุกสังกัดในเรื่องการเตรียมจัดหาเตียงเพื่อรองรับผู้ป่วยโควิด-…

สธ.ดึงทุกภาคส่วนร่วมป้องกัน-ลดความสูญเสียช่วง 7 วันอันตรายสงกรานต์ 64

นพ.ธเรศ กรัษนัยรวิวงค์ อธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ (สบส.) กระทรวงสาธารณสุข เปิดเผยว่า อุบัติเหตุทางถนนเป็นหนึ่งในสาเหตุสำคัญที่ทำให้เกิดความสูญเสียทางเศรษฐกิจและชีวิตของประชาชนในอันดับต้นๆ…

สธ. เพิ่มบทบาท อสม. สร้างการรับรู้ความเข้าใจการฉีดวัคซีนโควิดให้กลุ่มเป้าหมาย

นพ.ธเรศ กรัษนัยรวิวงค์ อธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ (สบส.) กระทรวงสาธารณสุข เปิดเผยว่า ตามที่รัฐบาล โดยกระทรวงสาธารณสุข มีนโยบายจัดหาวัคซีนป้องกันโควิด-19 เพื่อฉีดให้กับประชาชนไทยให้เกิดภูมิคุ้มกันแล…
1 2
Back to Top