เกาหลีใต้พบผู้ติดเชื้อโควิดเพิ่ม 611 ราย ดันยอดรวมแตะ 146,303 ราย

ศูนย์ควบคุมและป้องกันโรคแห่งเกาหลี (KCDC) เปิดเผยในวันนี้ว่า ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา เกาหลีใต้พบผู้ติดเชื้อไวรัสโควิด-19 เพิ่มอีก 611 ราย ส่งผลให้ยอดรวมผู้ติดเชื้อเพิ่มขึ้นเป็น 146,303 ราย…

เกาหลีใต้พบผู้ติดเชื้อโควิดเพิ่ม 485 ราย ดันยอดรวมแตะ 144,637 ราย

ศูนย์ควบคุมและป้องกันโรคแห่งเกาหลี (KCDC) เปิดเผยในวันนี้ว่า ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา เกาหลีใต้พบผู้ติดเชื้อไวรัสโควิด-19 เพิ่มอีก 485 ราย ส่งผลให้ยอดรวมผู้ติดเชื้อเพิ่มขึ้นเป็น 144,637 ราย…

เกาหลีใต้พบผู้ติดเชื้อโควิดเพิ่ม 459 ราย ดันยอดรวมแตะ 140,799 ราย

ศูนย์ควบคุมและป้องกันโรคแห่งเกาหลี (KCDC) เปิดเผยในวันนี้ว่า ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา เกาหลีใต้พบผู้ติดเชื้อไวรัสโควิด-19 เพิ่มอีก 459 ราย ส่งผลให้ยอดรวมผู้ติดเชื้อเพิ่มขึ้นเป็น 140,799 ราย…

เกาหลีใต้พบผู้ติดเชื้อโควิดเพิ่ม 430 ราย ดันยอดรวมแตะ 140,340 ราย

ศูนย์ควบคุมและป้องกันโรคแห่งเกาหลี (KCDC) เปิดเผยในวันนี้ว่า ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา เกาหลีใต้พบผู้ติดเชื้อไวรัสโควิด-19 เพิ่มอีก 430 ราย ส่งผลให้ยอดรวมผู้ติดเชื้อเพิ่มขึ้นเป็น 140,340 ราย…

เกาหลีใต้พบผู้ติดเชื้อโควิดเพิ่ม 538 ราย ดันยอดรวมแตะ 136,467 ราย

ศูนย์ควบคุมและป้องกันโรคแห่งเกาหลี (KCDC) เปิดเผยในวันนี้ว่า ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา เกาหลีใต้พบผู้ติดเชื้อไวรัสโควิด-19 เพิ่มอีก 538 ราย ส่งผลให้ยอดรวมผู้ติดเชื้อเพิ่มขึ้นเป็น 136,467 ราย…

เกาหลีใต้ขยายมาตรการคุมโควิดในกรุงโซลออกไปอีก 3 สัปดาห์ถึง 13 มิ.ย.

รัฐบาลเกาหลีใต้ตัดสินใจขยายมาตรการควบคุมการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ออกไปอีก 3 สัปดาห์ โดยเฉพาะพื้นที่ในกรุงโซล หน่วยงานด้านสาธารณสุขเปิดเผยว่า ตามกฎเกณฑ์การเว้นระยะห่างทางสังคม 5 ระดับของเกาหลีใต้นั้น…

เกาหลีใต้พบผู้ติดเชื้อโควิดเพิ่ม 646 ราย ดันยอดรวมแตะ 134,117 ราย

ศูนย์ควบคุมและป้องกันโรคแห่งเกาหลี (KCDC) เปิดเผยในวันนี้ว่า ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา เกาหลีใต้พบผู้ติดเชื้อไวรัสโควิด-19 เพิ่มอีก 646 ราย ส่งผลให้ยอดรวมผู้ติดเชื้อเพิ่มขึ้นเป็น 134,117 ราย…

เกาหลีใต้พบผู้ติดเชื้อโควิดเพิ่ม 511 ราย ดันยอดรวมแตะ 128,283 ราย

ศูนย์ควบคุมและป้องกันโรคแห่งเกาหลี (KCDC) เปิดเผยในวันนี้ว่า ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา เกาหลีใต้พบผู้ติดเชื้อไวรัสโควิด-19 เพิ่มอีก 511 ราย ส่งผลให้ยอดรวมผู้ติดเชื้อเพิ่มขึ้นเป็น 128,283 ราย…

เกาหลีใต้พบผู้ติดเชื้อโควิดเพิ่ม 463 ราย ดันยอดรวมแตะ 127,772 ราย

ศูนย์ควบคุมและป้องกันโรคแห่งเกาหลี (KCDC) เปิดเผยในวันนี้ว่า ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา เกาหลีใต้พบผู้ติดเชื้อไวรัสโควิด-19 เพิ่มอีก 463 ราย ส่งผลให้ยอดรวมผู้ติดเชื้อเพิ่มขึ้นเป็น 127,772 ราย…

เกาหลีใต้พบผู้ติดเชื้อโควิดเพิ่ม 525 ราย ดันยอดรวมแตะ 126,044 ราย

ศูนย์ควบคุมและป้องกันโรคแห่งเกาหลี (KCDC) เปิดเผยในวันนี้ว่า ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา เกาหลีใต้พบผู้ติดเชื้อไวรัสโควิด-19 เพิ่มอีก 525 ราย ส่งผลให้ยอดรวมผู้ติดเชื้อเพิ่มขึ้นเป็น 126,044 ราย…

เกาหลีใต้พบผู้ติดเชื้อโควิดเพิ่ม 574 ราย ดันยอดรวมแตะ 125,519 ราย

ศูนย์ควบคุมและป้องกันโรคแห่งเกาหลี (KCDC) เปิดเผยในวันนี้ว่า ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา เกาหลีใต้พบผู้ติดเชื้อไวรัสโควิด-19 เพิ่มอีก 574 ราย ส่งผลให้ยอดรวมผู้ติดเชื้อเพิ่มขึ้นเป็น 125,519 ราย…

เกาหลีใต้พบผู้ติดเชื้อโควิดเพิ่มอีก 676 ราย ดันยอดรวมแตะ 124,945 ราย

ศูนย์ควบคุมและป้องกันโรคแห่งเกาหลี (KCDC) เปิดเผยในวันนี้ว่า ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา เกาหลีใต้พบผู้ติดเชื้อไวรัสโควิด-19 เพิ่มอีก 676 ราย ส่งผลให้ยอดรวมผู้ติดเชื้อเพิ่มขึ้นเป็น 124,945 ราย…

เกาหลีใต้พบผู้ติดเชื้อโควิดเพิ่มอีก 661 ราย ดันยอดรวมแตะ 122,007 ราย

ศูนย์ควบคุมและป้องกันโรคแห่งเกาหลี (KCDC) เปิดเผยในวันนี้ว่า ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา เกาหลีใต้พบผู้ติดเชื้อไวรัสโควิด-19 เพิ่มอีก 661 ราย ส่งผลให้ยอดรวมผู้ติดเชื้อเพิ่มขึ้นเป็น 122,007 ราย…

เกาหลีใต้พบผู้ติดเชื้อโควิดเพิ่มอีก 680 ราย ดันยอดรวมแตะ 121,351 ราย

ศูนย์ควบคุมและป้องกันโรคแห่งเกาหลี (KCDC) เปิดเผยในวันนี้ว่า ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา เกาหลีใต้พบผู้ติดเชื้อไวรัสโควิด-19 เพิ่มอีก 680 ราย ส่งผลให้ยอดรวมผู้ติดเชื้อเพิ่มขึ้นเป็น 121,351 ราย…

เกาหลีใต้ประท้วงญี่ปุ่น กรณีอ้างสิทธิเหนือหมู่เกาะด็อกโด

สำนักข่าวซินหัวรายงานว่า เกาหลีใต้ได้ออกมาประท้วงญี่ปุ่น กรณีอ้างสิทธิทางดินแดนเหนือหมู่เกาะด็อกโดซึ่งตั้งอยู่กึ่งกลางระหว่าง 2 ประเทศ ผ่านสมุดปกฟ้าทางการทูต (Diplomatic Bluebook) หรือรายงานนโยบายต่าง…

เกาหลีใต้พบผู้ติดเชื้อโควิดเพิ่มอีก 671 ราย ดันยอดรวมแตะ 108,269 ราย

ศูนย์ควบคุมและป้องกันโรคแห่งเกาหลี (KCDC) เปิดเผยในวันนี้ว่า ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา เกาหลีใต้พบผู้ติดเชื้อไวรัสโควิด-19 เพิ่มอีก 671 ราย ส่งผลให้ยอดรวมผู้ติดเชื้อเพิ่มขึ้นเป็น 108,269 ราย…

เกาหลีใต้พบผู้ติดเชื้อโควิดเพิ่มอีก 700 ราย สูงสุดในรอบ 3 เดือน

ศูนย์ควบคุมและป้องกันโรคแห่งเกาหลี (KCDC) เปิดเผยในวันนี้ว่า ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา เกาหลีใต้พบผู้ติดเชื้อไวรัสโควิด-19 เพิ่มอีก 700 ราย ซึ่งเป็นจำนวนผู้ติดเชื้อรายวันสูงสุดนับตั้งแต่วันที่ 7…

เกาหลีใต้พบผู้ติดเชื้อโควิดเพิ่มอีก 428 ราย ยอดรวมพุ่งแตะ 99,846 ราย

ศูนย์ควบคุมและป้องกันโรคแห่งเกาหลี (KCDC) เปิดเผยในวันนี้ว่า ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา เกาหลีใต้พบผู้ติดเชื้อไวรัสโควิด-19 เพิ่มอีก 428 ราย ส่งผลให้ยอดรวมผู้ติดเชื้อเพิ่มขึ้นเป็น 99,846 ราย…

เกาหลีใต้พบผู้ติดเชื้อโควิดเพิ่มอีก 415 ราย ยอดรวมพุ่งแตะ 99,075 ราย

ศูนย์ควบคุมและป้องกันโรคแห่งเกาหลี (KCDC) เปิดเผยในวันนี้ว่า ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา เกาหลีใต้พบผู้ติดเชื้อไวรัสโควิด-19 เพิ่มอีก 415 ราย ส่งผลให้ยอดรวมผู้ติดเชื้อเพิ่มขึ้นเป็น 99,075 ราย…

เกาหลีใต้พบผู้ติดเชื้อโควิดเพิ่มอีก 398 ราย ยอดรวมพุ่งแตะ 91,638 ราย

ศูนย์ควบคุมและป้องกันโรคแห่งเกาหลี (KCDC) เปิดเผยในวันนี้ว่า ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา เกาหลีใต้พบผู้ติดเชื้อไวรัสโควิด-19 เพิ่มอีก 398 ราย ส่งผลให้ยอดรวมผู้ติดเชื้อเพิ่มขึ้นเป็น 91,638 ราย…
1 2 3
Back to Top