กุลยา ตันติเตมิทล่าสุด

ไม่ต่อเวลา! Easy E-Receipt วันสุดท้าย สรรพากรพอใจกระตุ้นใช้จ่ายได้ตามเป้า

น.ส.กุลยา ตันติเตมิท อธิบดีกรมสรรพากร เปิดเผยว่า วันนี้ (15 ก.พ.) จะเป็นวันสุดท้ายของการใช้มาตรการ Easy E-Receipt โดยกรมฯ จะไม่ขยายระยะเวลาเพิ่มเติม ทั้งนี้ ในเบื้องต้นประเมินว่ามาตรการดังกล่าว…

สรรพากร เตือน! ซื้อ-ขายใบกำกับภาษีปลอม เจอโทษหนักทั้งแพ่ง-อาญา

น.ส.กุลยา ตันติเตมิท อธิบดีกรมสรรพากร เปิดเผยว่า กรมสรรพากร ได้ร่วมกับกองบังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับอาชญากรรมทางเศรษฐกิจ (บก.ปอศ.) เข้าตรวจค้นสถานที่ออกใบกำกับภาษีปลอม 5 แห่ง แบ่งเป็น 2…

คลัง แจงหลักการเบิกจ่ายตรง OPD กรณีใช้สิทธิผ่านกระเป๋าสุขภาพ บนแอป “เป๋าตัง”

น.ส.กุลยา ตันติเตมิท อธิบดีกรมบัญชีกลาง เปิดเผยว่า ตามที่กรมบัญชีกลาง ได้กำหนดแนวปฏิบัติการเบิกจ่ายตรงเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาลประเภทผู้ป่วยนอก ผ่านแอปพลิเคชัน เพื่อเพิ่มทางเลือกสำหรับช่องท…

คลังแจงแนวทางจัดซื้อจัดจ้าง กรณีใช้งบประมาณปี 66 ไปพลางก่อน

น.ส.กุลยา ตันติเตมิท อธิบดีกรมบัญชีกลาง เปิดเผยว่า จากที่ พ.ร.บ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ประกาศใช้บังคับไม่ทันในวันที่ 1 ต.ค.66 คณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสด…

คลังเผยสิ้นไตรมาส 2 ปีงบ 66 เบิกจ่ายแล้ว 1.69 ล้านลบ. คิดเป็น 53.12%

น.ส.กุลยา ตันติเตมิท อธิบดีกรมบัญชีกลาง เปิดเผยถึงผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายประจำ ปีงบประมาณ 2566 ว่า ภาพรวม ณ สิ้นไตรมาสที่ 2 (ต.ค. 65 – มี.ค. 66) มีการเบิกจ่ายแล้ว 1.69 ล้านล้านบาท…

คลังปรับเกณฑ์เบิกจ่ายค่ายาโรคมะเร็งตับ-มะเร็งไทรอยด์ ตั้งแต่ 15 ก.พ.

น.ส.กุลยา ตันติเตมิท อธิบดีกรมบัญชีกลาง เปิดเผยว่า กรมบัญชีกลาง ได้ดำเนินงานภายใต้คณะทำงานพิจารณาแนวทางปรับปรุงและพัฒนาระบบเบิกจ่ายค่ายากลุ่มโรคที่มีค่าใช้จ่ายสูง โดยมีมติเห็นชอบให้ปรับปรุงหลักเกณฑ์กา…

กรมบัญชีกลาง ปรับเกณฑ์เบิกจ่ายค่ายากลุ่มผู้ป่วยมะเร็ง มีผล 1 ม.ค.66

น.ส.กุลยา ตันติเตมิท อธิบดีกรมบัญชีกลาง เปิดเผยว่า กรมบัญชีกลาง ได้ดำเนินงานภายใต้คณะทำงานพิจารณาแนวทางปรับปรุงและพัฒนาระบบเบิกจ่ายค่ายากลุ่มโรคที่มีค่าใช้จ่ายสูงมาอย่างต่อเนื่อง ซึ่งประกอบด้วย…

พร้อมใช้! จ่ายบิลหน่วยงานรัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์กว่า 700 รายการ

น.ส.กุลยา ตันติเตมิท อธิบดีกรมบัญชีกลาง เปิดเผยว่า กรมบัญชีกลาง ได้พัฒนาระบบการรับชำระเงินกลางของบริการภาครัฐ หรือ e-Payment Portal of Government ภายใต้แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานระบบการรับช…

ผลเบิกจ่ายงบปี 66 ไตรมาสแรก 9.8 แสนลบ. ต่ำเป้าเล็กน้อย

น.ส.กุลยา ตันติเตมิท อธิบดีกรมบัญชีกลาง เปิดเผยว่า ผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ไตรมาสที่ 1 (ต.ค – ธ.ค. 65) ในภาพรวมเบิกจ่ายแล้ว 982,208 ล้านบาท คิดเป็น 30.84%…

คลัง เผยผลเบิกจ่ายสิ้นปีงบประมาณ 65 รวม 2.93 ล้านลบ. คิดเป็น 94.60%

น.ส.กุลยา ตันติเตมิท อธิบดีกรมบัญชีกลาง เปิดเผยว่า กรมบัญชีกลาง ได้ติดตามเร่งรัดการใช้จ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ของส่วนราชการต่าง ๆ อย่างต่อเนื่อง เพื่อให้เป็นไปตามเป้าหมาย…

คลังเผยผลเบิกจ่ายภาครัฐ 10 เดือนปีงบ 65 แตะ 2.67 ล้านลบ. มั่นใจสิ้นปีทำได้ 93%

น.ส.กุลยา ตันติเตมิท อธิบดีกรมบัญชีกลาง เปิดเผยว่า ภาพรวมการเบิกจ่ายงบประมาณในช่วง 10 เดือนแรก (ต.ค.64 – ก.ค.65) ของปีงบประมาณ 2565 อยู่ที่ 2.67 ล้านล้านบาท คิดเป็น 86.14% ของวงเงินงบประมาณรายจ่…

บัญชีกลาง ซักซ้อมความเข้าใจจัดซื้อจัดจ้างในช่วงพิจารณางบปี 66

น.ส.กุลยา ตันติเตมิท อธิบดีกรมบัญชีกลาง เปิดเผยว่า ขณะนี้ร่าง พ.ร.บ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 อยู่ระหว่างการพิจารณาของรัฐสภา ดังนั้น เพื่อให้หน่วยงานของรัฐสามารถดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างเ…

คลัง ปรับเกณฑ์ขยายสิทธิเบิกจ่ายตรงค่ารักษาโรคมะเร็ง-โลหิตวิทยา เพิ่มเติม

น.ส.กุลยา ตันติเตมิท อธิบดีกรมบัญชีกลาง เปิดเผยว่า กรมบัญชีกลาง ได้ดำเนินงานภายใต้คณะทำงานพิจารณาแนวทางปรับปรุงและพัฒนาระบบเบิกจ่ายค่ายากลุ่มโรคที่มีค่าใช้จ่ายสูง ซึ่งประกอบด้วย ผู้แทนสมาคมโลหิตวิทยาแ…

คลัง ปรับเกณฑ์-ค่ารักษาผู้ป่วยไตวายเฉียบพลันให้สอดคล้องค่าใช้จ่ายจริง มีผล 1 เม.ย.65

น.ส.กุลยา ตันติเตมิท อธิบดีกรมบัญชีกลาง เปิดเผยว่า ปัจจุบันการบำบัดทดแทนไตแบบต่อเนื่อง (Continuous Renal Replacement Therapy : CRRT) สำหรับผู้ป่วยโรคไตวายเฉียบพลันที่อยู่ในภาวะวิกฤต มีต้นทุนสูงขึ้น…

คลัง แจงแนวทางเบิกค่ารักษาสำหรับผู้ป่วยโควิดกรณีกักตัวที่บ้าน เริ่ม 1 มี.ค.

น.ส.กุลยา ตันติเตมิท อธิบดีกรมบัญชีกลาง เปิดเผยว่า เนื่องจากกระทรวงสาธารณสุข (สธ.) ได้ปรับแนวทางการให้บริการทางการแพทย์สำหรับผู้ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) กลุ่มอาการเล็กน้อย (สีเขียว)…

กรมบัญชีกลาง เพิ่มความคล่องตัวจัดซื้อจัดจ้างวงเงินไม่เกิน 100 ลบ. เร่งเบิกจ่ายงบฯ

น.ส.กุลยา ตันติเตมิท อธิบดีกรมบัญชีกลาง เปิดเผยว่า ตามมติคณะรัฐมนตรี (ครม.) เรื่องการติดตามเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณและการใช้จ่ายภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ซึ่งกำหนดเป้าหมายการเบิกจ่ายงบประมาณร…

คลัง ปรับแนวทางปฏิบัติจัดซื้อจัดจ้างพัสดุภาครัฐ แก้ปัญหาการฮั้วเสนอราคา

น.ส.กุลยา ตันติเตมิท อธิบดีกรมบัญชีกลาง เปิดเผยว่า คณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ ได้ยกเลิกแนวทางปฏิบัติตาม ว 845 และยกเว้นการปฏิบัติตามกฎกระทรวงกำหนดพัสดุที่รัฐต้องกา…

คลังเผยผลการเบิกจ่ายงบประมาณปี 65 ไตรมาสแรก เบิกจ่ายแล้ว 31.73%

น.ส.กุลยา ตันติเตมิท อธิบดีกรมบัญชีกลาง เปิดเผยถึงผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ไตรมาส 1 (ต.ค. – ธ.ค. 64) ว่า ในภาพรวมการเบิกจ่ายแล้ว จำนวน 983,614 ล้านบาท คิดเป็น…

กรมบัญชีกลาง ปรับปรุงค่าตรวจ-ค่ารักษาโควิดให้สอดคล้องค่าบริการในปัจจุบัน

น.ส.กุลยา ตันติเตมิท อธิบดีกรมบัญชีกลาง เปิดเผยว่า เนื่องจากปัจจุบันการตรวจทางห้องปฏิบัติการ เพื่อยืนยันการติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (RT-PCR) และรายการค่ารักษาพยาบาลประเภทอื่น ๆ ปรับลดลง กรมบัญชีกลาง…

ก.คลัง ปรับเกณฑ์การเบิกจ่ายตรงค่ายารักษามะเร็ง 4 รายการ เริ่ม 1 ม.ค.65

น.ส.กุลยา ตันติเตมิท อธิบดีกรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง เปิดเผยว่า กรมบัญชีกลาง ได้ดำเนินโครงการเบิกจ่ายตรงสำหรับผู้ป่วยโรคมะเร็งและโลหิตวิทยา (ระบบ OCPA) และมีการปรับปรุงรายการยาอย่างต่อเนื่อง…
1 2 3 6
Back to Top