ศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด-19ล่าสุด

ศบค.ให้ร้านยาขายชุดตรวจ Antigen test kit แต่ห้ามร้านสะดวกซื้อ-เตือนระวังของออนไลน์

พญ.อภิสมัย ศรีรังสรรค์ ผู้ช่วยโฆษกศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด-19 (ศบค.) แถลงผลการประชุม ศบค.ว่า แม้ปัจจุบันจะมีการระดมตรวจหาเชื้อโควิด-19 อย่างมากในพื้นที่เสี่ยง ทั้งผู้ที่ Walk-in และการตรวจคัดกรองเชิง…

ศบค.พบผู้ติดเชื้อโควิดใหม่วันนี้ 9,186 ราย ตายพุ่ง 98

ศบค.สรุปยอดผู้ติดเชื้อโควิด-19 ในไทย วันนี้ (12.00 น.) ผู้ติดเชื้อสะสม 372,215 คน (+9,186) เป็นผู้ป่วยรายใหม่จากระบบเฝ้าระวังและระบบบริการ = 7,481 ราย เป็นผู้ติดเชื้อจากการตรวจเชิงรุกในชุมชน = 1,604…

ศบค.พบผู้ติดเชื้อโควิดรายใหม่ 9,317 ราย ตาย 87 ราย

ศบค.สรุปยอดผู้ติดเชื้อโควิด-19 ในไทย วันนี้ (12.30 น.) ผู้ติดเชื้อสะสม 363,029 คน (+9,317) เป็นผู้ป่วยรายใหม่จากระบบเฝ้าระวังและระบบบริการ = 7,159 ราย เป็นผู้ติดเชื้อจากการตรวจเชิงรุกในชุมชน = 2,021…

ศบค.พบผู้ติดเชื้อโควิดรายใหม่ 8,685 ราย ตาย 56 ราย

ศบค.สรุปยอดผู้ติดเชื้อโควิด-19 ในไทย วันนี้ (12.30 น.) ผู้ติดเชื้อสะสม 353,712 คน (+8,685) เป็นผู้ป่วยรายใหม่จากระบบเฝ้าระวังและระบบบริการ = 6,026 ราย เป็นผู้ติดเชื้อจากการตรวจเชิงรุกในชุมชน = 2,501…

ศบค.พบผู้ติดเชื้อโควิดรายใหม่ 8,656 ราย ในปท.6,044 -ตรวจเชิงรุก2,588-ตปท.24,ตาย 80

ศบค.สรุปยอดผู้ติดเชื้อโควิด-19 ในไทย วันนี้ (12.30 น.) ผู้ติดเชื้อสะสม 345,027 คน (+8,656) เป็นผู้ป่วยรายใหม่จากระบบเฝ้าระวังและระบบบริการ = 6,044 ราย เป็นผู้ติดเชื้อจากการตรวจเชิงรุกในชุมชน = 2,515…

ศบค.พบผู้ติดเชื้อโควิดรายใหม่ 9,539 ราย ในปท. 7,113-ตรวจเชิงรุก 2,408-ตปท. 18,ตาย 86

ศบค.สรุปยอดผู้ติดเชื้อโควิด-19 ในไทย วันนี้ (12.30 น.) ผู้ติดเชื้อสะสม 336,371 คน (+9,539) เป็นผู้ป่วยรายใหม่จากระบบเฝ้าระวังและระบบบริการ = 7,113 ราย เป็นผู้ติดเชื้อจากการตรวจเชิงรุกในชุมชน = 2,305…

ศบค.พบผู้ติดเชื้อโควิดรายใหม่ 9,276 ราย ในปท.6,324-ตรวจเชิงรุก2,929-ตปท.23,ตาย 72

ศบค.สรุปยอดผู้ติดเชื้อโควิด-19 ในไทย วันนี้ (12.30 น.) ผู้ติดเชื้อสะสม 317,506 คน (+9,276) เป็นผู้ป่วยรายใหม่จากระบบเฝ้าระวังและระบบบริการ = 6,324 ราย เป็นผู้ติดเชื้อจากการตรวจเชิงรุกในชุมชน = 2,651…

ศบค.เผยจะแถลงผลการประชุมวันนี้ 16.00 น.

รายงานข่าวจากทำเนียบรัฐบาล แจ้งว่า การประชุมศูนย์บริหารสถานการณ์การระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2016 (ศบค.) ที่มี พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เป็นประธาน เพื่อพิจารณายกระดับมาตรการควบคุมการระบาดของ…

ศบค.พบผู้ติดเชื้อโควิดรายใหม่ 7,058 ราย ในปท.5,249-ตรวจเชิงรุก1,800-ตปท.9,ตาย 75

ศบค.สรุปยอดผู้ติดเชื้อโควิด-19 ในไทย วันนี้ (12.30 น.) ผู้ติดเชื้อสะสม 308,230 คน (+7,058) เป็นผู้ป่วยรายใหม่จากระบบเฝ้าระวังและระบบบริการ = 5,249 ราย เป็นผู้ติดเชื้อจากการตรวจเชิงรุกในชุมชน = 1,732…

ศบค.พบผู้ติดเชื้อโควิดรายใหม่ 6,519 ราย ในปท.4,958-ตรวจเชิงรุก 1,545-ตปท.16,ตาย 54

ศบค.สรุปยอดผู้ติดเชื้อโควิด-19 ในไทย วันนี้ (12.30 น.) ผู้ติดเชื้อสะสม 301,172 คน (+6,519) เป็นผู้ป่วยรายใหม่จากระบบเฝ้าระวังและระบบบริการ = 4,958 ราย เป็นผู้ติดเชื้อจากการตรวจเชิงรุกในชุมชน = 1,490…

ศบค.พบผู้ติดเชื้อโควิดรายใหม่ 5,420 ราย ในปท.4,070-ตรวจเชิงรุก 1,342-ตปท.8,ตาย 57

ศบค.สรุปยอดผู้ติดเชื้อโควิด-19 ในไทย วันนี้ (12.30 น.) ผู้ติดเชื้อสะสม 294,653 คน (+5,420) เป็นผู้ป่วยรายใหม่จากระบบเฝ้าระวังและระบบบริการ = 4,070 ราย เป็นผู้ติดเชื้อจากการตรวจเชิงรุกในชุมชน = 1,305…

ศบค.พบผู้ติดเชื้อโควิดรายใหม่ 6,166 ราย ในปท.3,961-ตรวจเชิงรุก 2,193-ตปท.12,ตาย 50

ศบค.สรุปยอดผู้ติดเชื้อโควิด-19 ในไทย วันนี้ (12.30 น.) ผู้ติดเชื้อสะสม 289,233 คน (+6,166) เป็นผู้ป่วยรายใหม่จากระบบเฝ้าระวังและระบบบริการ = 3,961 ราย เป็นผู้ติดเชื้อจากการตรวจเชิงรุกในชุมชน = 2,109…

ศบค.พบผู้ติดเชื้อโควิดรายใหม่ 5,916 ราย เสียชีวิต 44 ราย

ศบค.สรุปยอดผู้ติดเชื้อโควิด-19 ในไทย วันนี้ (12.00 น.) ผู้ติดเชื้อสะสม 283,067 คน (+5,916) เป็นผู้ป่วยรายใหม่จากระบบเฝ้าระวังและระบบบริการ = 4,071 ราย เป็นผู้ติดเชื้อจากการตรวจเชิงรุกในชุมชน = 1,800…

ศบค.พบผู้ติดเชื้อโควิด-19 รายใหม่ 5,916 ราย เสียชีวิต 44 ราย

ศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด-19 (ศบค.) รายงานสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ในประเทศวันนี้ พบผู้ติดเชื้อรายใหม่รวม 5,916 ราย แบ่งเป็น ผู้ติดเชื้อใหม่ 5,877 ราย และจากเรือนจำ 39 ราย มีผู้เสียชีวิต…

ศบค.พบผู้ติดเชื้อโควิดรายใหม่ 6,087 ราย ในปท.3,905-ตรวจเชิงรุก2,171-ตปท.11,ตาย 61

ศบค.สรุปยอดผู้ติดเชื้อโควิด-19 ในไทย วันนี้ (12.30 น.) ผู้ติดเชื้อสะสม 270,921 คน (+6,087) เป็นผู้ป่วยรายใหม่จากระบบเฝ้าระวังและระบบบริการ = 3,905 ราย เป็นผู้ติดเชื้อจากการตรวจเชิงรุกในชุมชน = 1,964…

ศบค.พบผู้ติดเชื้อโควิดรายใหม่ 5,533 ราย ในปท.3,788-ตรวจเชิงรุก1,733-ตปท.12,ตาย 57

ศบค.สรุปยอดผู้ติดเชื้อโควิด-19 ในไทย วันนี้ (12.30 น.) ผู้ติดเชื้อสะสม 264,834 คน (+5,533) เป็นผู้ป่วยรายใหม่จากระบบเฝ้าระวังและระบบบริการ = 3,788 ราย เป็นผู้ติดเชื้อจากการตรวจเชิงรุกในชุมชน = 1,689…

ศบค.พบผู้ติดเชื้อโควิดรายใหม่ 4,662 ราย ในปท.3,683-ตรวจเชิงรุก951-ตปท.28,ตาย 36

ศบค.สรุปยอดผู้ติดเชื้อโควิด-19 ในไทย วันนี้ (12.30 น.) ผู้ติดเชื้อสะสม 254,515 คน (+4,662) เป็นผู้ป่วยรายใหม่จากระบบเฝ้าระวังและระบบบริการ = 3,683 ราย เป็นผู้ติดเชื้อจากการตรวจเชิงรุกในชุมชน = 941…

ศบค.พบผู้ติดเชื้อโควิดรายใหม่ 5,406 ราย ในปท.3,757-ตรวจเชิงรุก1,631-ตปท.18,ตาย 22

ศบค.สรุปยอดผู้ติดเชื้อโควิด-19 ในไทย วันนี้ (12.30 น.) ผู้ติดเชื้อสะสม 249,853 คน (+5,406) เป็นผู้ป่วยรายใหม่จากระบบเฝ้าระวังและระบบบริการ = 3,757 ราย เป็นผู้ติดเชื้อจากการตรวจเชิงรุกในชุมชน = 1,622…

ศบค.พบผู้ติดเชื้อโควิด-19 รายใหม่พุ่งแตะ 5,406 ราย เสียชีวิต 22 ราย

ศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด-19 (ศบค.) รายงานสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ในประเทศวันนี้ พบผู้ติดเชื้อรายใหม่รวม 5,406 ราย แบ่งเป็นผู้ติดเชื้อใหม่ 5,397 ราย และจากเรือนจำ 9 ราย มีผู้เสียชีวิต…

ศบค.พบผู้ติดเชื้อโควิดรายใหม่ 3,995 ราย ในปท.2,563-ตรวจเชิงรุก1,397-ตปท.35,ตาย 42

ศบค.สรุปยอดผู้ติดเชื้อโควิด-19 ในไทย วันนี้ (12.30 น.) ผู้ติดเชื้อสะสม 244,447 คน (+3,995) เป็นผู้ป่วยรายใหม่จากระบบเฝ้าระวังและระบบบริการ = 2,563 ราย เป็นผู้ติดเชื้อจากการตรวจเชิงรุกในชุมชน = 1,352…
1 2 3 20
Back to Top