ศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด-19ล่าสุด

ศบค.พบผู้ติดโควิดใหม่ 2,112 ราย ในปท.1,955-ตรวจเชิงรุก 152-ตปท.5-ตาย 15

ศบค.สรุปยอดผู้ติดเชื้อโควิด-19 ในไทย วันนี้ (11.30 น.) ผู้ติดเชื้อสะสม 74,900 คน (+2,112) เป็นผู้ป่วยรายใหม่จากระบบเฝ้าระวังและระบบบริการ = 1,955 ราย เป็นผู้ติดเชื้อจากการตรวจเชิงรุกในชุมชน = 152 ราย…

ไทยพบผู้ติดโควิดใหม่ 1,940 ราย ในปท. 1,788-ตรวจเชิงรุก 142-ตปท. 10-ตาย 21

ศบค.สรุปยอดผู้ติดเชื้อโควิด-19 ในไทย วันนี้ (11.30 น.) ผู้ติดเชื้อสะสม 68,984 คน (+1,940) เป็นผู้ป่วยรายใหม่จากระบบเฝ้าระวังและระบบบริการ = 1,788 ราย เป็นผู้ติดเชื้อจากการตรวจเชิงรุกในชุมชน = 142 ราย…

ศบค.พบผู้ติดเชื้อโควิดรายใหม่ 1,583 ราย ในปท. 1,366-ตรวจเชิงรุก 213-ตปท. 4,ตาย 15

ศบค.สรุปยอดผู้ติดเชื้อโควิด-19 ในไทย วันนี้ (11.30 น.) ผู้ติดเชื้อสะสม 65,153 คน (+1,583) เป็นผู้ป่วยรายใหม่จากระบบเฝ้าระวังและระบบบริการ = 1,366 ราย เป็นผู้ติดเชื้อจากการตรวจเชิงรุกในชุมชน = 213 ราย…

ศบค.พบผู้ติดเชื้อโควิดรายใหม่ 1,871 ราย ในปท.1,830-ตรวจเชิงรุก 34-ตปท.7,ตาย 10

ศบค.สรุปยอดผู้ติดเชื้อโควิด-19 ในไทย วันนี้ (11.30 น.) ผู้ติดเชื้อสะสม 63,570 คน (+1,871) เป็นผู้ป่วยรายใหม่จากระบบเฝ้าระวังและระบบบริการ = 1,830 ราย เป็นผู้ติดเชื้อจากการตรวจเชิงรุกในชุมชน = 34 ราย…

ศบค.พบผู้ติดเชื้อโควิดรายใหม่ 2,012 ราย ในปท.1,893-ตรวจเชิงรุก 108-ตปท.11,ตาย 15

ศบค.สรุปยอดผู้ติดเชื้อโควิด-19 ในไทย วันนี้ (11.30 น.) ผู้ติดเชื้อสะสม 61,699 คน (+2,012) เป็นผู้ป่วยรายใหม่จากระบบเฝ้าระวังและระบบบริการ = 1,893 ราย เป็นผู้ติดเชื้อจากการตรวจเชิงรุกในชุมชน = 108 ราย…

ศบค.พบผู้ติดเชื้อโควิดรายใหม่ 2,179 รายในปท. 2,149-ตรวจเชิงรุก 25-ตปท.5,ตาย 15

ศบค.สรุปยอดผู้ติดเชื้อโควิด-19 ในไทย วันนี้ (11.30 น.) ผู้ติดเชื้อสะสม 59,687 คน (+2,179) เป็นผู้ป่วยรายใหม่จากระบบเฝ้าระวังและระบบบริการ = 2,149 ราย เป็นผู้ติดเชื้อจากการตรวจเชิงรุกในชุมชน = 25 ราย…

ศบค.พบผู้ติดเชื้อโควิดรายใหม่ 2,048 ราย ในปท.1,991-ตรวจเชิงรุก 47-ตปท.10,ตาย 8

ศบค.สรุปยอดผู้ติดเชื้อโควิด-19 ในไทย วันนี้ (11.30 น.) ผู้ติดเชื้อสะสม 57,508 คน (+2,048) เป็นผู้ป่วยรายใหม่จากระบบเฝ้าระวังและระบบบริการ = 1,991 ราย เป็นผู้ติดเชื้อจากการตรวจเชิงรุกในชุมชน = 47 ราย…

ศบค.พบผู้ติดเชื้อโควิดรายใหม่ 2,438 ราย ในปท.2,151-ตรวจเชิงรุก 282-ตปท.5,ตาย 11

ศบค.สรุปยอดผู้ติดเชื้อโควิด-19 ในไทย วันนี้ (11.30 น.) ผู้ติดเชื้อสะสม 55,460 คน (+2,438) เป็นผู้ป่วยรายใหม่จากระบบเฝ้าระวังและระบบบริการ = 2,151 ราย เป็นผู้ติดเชื้อจากการตรวจเชิงรุกในชุมชน = 282 ราย…

ศบค.พบผู้ติดเชื้อโควิดรายใหม่ 2,070 ราย ในปท.1,902-ตรวจเชิงรุก 160-ตปท.8,ตายเพิ่ม 4

ศบค.สรุปยอดผู้ติดเชื้อโควิด-19 ในไทย วันนี้ (11.30 น.) ผู้ติดเชื้อสะสม 50,183 คน (+2,070) เป็นผู้ป่วยรายใหม่จากระบบเฝ้าระวังและระบบบริการ = 1,902 ราย เป็นผู้ติดเชื้อจากการตรวจเชิงรุกในชุมชน = 160 ราย…

ศบค.พบผู้ติดเชื้อโควิดรายใหม่ 1,470 ราย ในปท.1,370-ตรวจเชิงรุก 100 ตายเพิ่ม 7 ราย

ศบค.สรุปยอดผู้ติดเชื้อโควิด-19 ในไทย วันนี้ (11.30 น.) ผู้ติดเชื้อสะสม 48,113 คน (+1,470) เป็นผู้ป่วยรายใหม่จากระบบเฝ้าระวังและระบบบริการ = 1,370 ราย เป็นผู้ติดเชื้อจากการตรวจเชิงรุกในชุมชน = 100 ราย…

ศบค.พบผู้ติดเชื้อโควิดรายใหม่ 1,458 ราย ในปท.1,346-ตรวจเชิงรุก 108-ตปท.4,ตาย 2

ศบค.สรุปยอดผู้ติดเชื้อโควิด-19 ในไทย วันนี้ (11.30 น.) ผู้ติดเชื้อสะสม 46,643 คน (+1,458) เป็นผู้ป่วยรายใหม่จากระบบเฝ้าระวังและระบบบริการ = 1,346 ราย เป็นผู้ติดเชื้อจากการตรวจเชิงรุกในชุมชน = 108 ราย…

ศบค.พบผู้ติดเชื้อโควิดรายใหม่ 1,443 ราย ในปท. 1,328-ตรวจเชิงรุก 113-ตปท. 2,ตาย 4

ศบค.สรุปยอดผู้ติดเชื้อโควิด-19 ในไทย วันนี้ (11.30 น.) ผู้ติดเชื้อสะสม 45,185 คน (+1,443) เป็นผู้ป่วยรายใหม่จากระบบเฝ้าระวังและระบบบริการ = 1,328 ราย เป็นผู้ติดเชื้อจากการตรวจเชิงรุกในชุมชน = 113 ราย…

ศบค.พบผู้ติดเชื้อโควิดรายใหม่ 1,390 ราย ในปท.1,058-ตรวจเชิงรุก 326-ตปท.6,ตาย 3

ศบค.สรุปยอดผู้ติดเชื้อโควิด-19 ในไทย วันนี้ (11.30 น.) ผู้ติดเชื้อสะสม 43,742 คน (+1,390) เป็นผู้ป่วยรายใหม่จากระบบเฝ้าระวังและระบบบริการ = 1,058 ราย เป็นผู้ติดเชื้อจากการตรวจเชิงรุกในชุมชน = 326 ราย…

ไทยพบผู้ติดเชื้อโควิดรายใหม่ 1,767 ราย, เสียชีวิต 2 ราย

ศบค.สรุปยอดผู้ติดเชื้อโควิด-19 ในไทย วันนี้ (11.30 น.) ผู้ติดเชื้อสะสม 42,352 คน (+1,767) เป็นผู้ป่วยรายใหม่จากระบบเฝ้าระวังและระบบบริการ = 1,477 ราย เป็นผู้ติดเชื้อจากการตรวจเชิงรุกในชุมชน = 288 ราย…

ศบค.พบผู้ติดเชื้อโควิดรายใหม่ 1,335 ราย ในปท. 789-ตรวจเชิงรุก 537-ตปท. 9

ศบค.สรุปยอดผู้ติดเชื้อโควิด-19 ในไทย วันนี้ (11.30 น.) ผู้ติดเชื้อสะสม 35,910 คน (+1,335) เป็นผู้ป่วยรายใหม่จากระบบเฝ้าระวังและระบบบริการ = 789 ราย เป็นผู้ติดเชื้อจากการตรวจเชิงรุกในชุมชน = 537 ราย…

ไทยพบผู้ติดเชื้อโควิดรายใหม่ 967 ราย ในปท. 530-ตรวจเชิงรุก 434-ตปท. 3

ศบค.สรุปยอดผู้ติดเชื้อโควิด-19 ในไทย วันนี้ (11.00 น.) ผู้ติดเชื้อสะสม 32,625 คน (+967) เป็นผู้ป่วยรายใหม่จากระบบเฝ้าระวังและระบบบริการ = 530 ราย เป็นผู้ติดเชื้อจากการตรวจเชิงรุกในชุมชน = 434 ราย…

นายกฯ ตั้งคกก.จัดหาวัคซีนทางเลือก ขีดเส้นใน 1 เดือน-สั่งเตรียม รพ.สนาม

พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรมว.กลาโหม กล่าวภายหลังการประชุมศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือ ศบค.ชุดเล็ก ร่วมกับคณะแพทย์จากโรงพยาบาลของรัฐและเอกชนว่า…

ไทยพบผู้ติดเชื้อโควิดใหม่ 559 ราย เสียชีวิต 1 ราย

ศบค.สรุปยอดผู้ติดเชื้อโควิด-19 ในไทย วันนี้ (11.30 น.) ผู้ติดเชื้อสะสม 30,869 คน (+559) เป็นผู้ป่วยรายใหม่จากระบบเฝ้าระวังและระบบบริการ = 401 ราย เป็นผู้ติดเชื้อจากการตรวจเชิงรุกในชุมชน = 148 ราย…

ศบค.พบผู้ติดเชื้อโควิดรายใหม่ 334 ราย ในปท. 174-ตรวจเชิงรุก 153-ตปท. 7

ศบค.สรุปยอดผู้ติดเชื้อโควิด-19 ในไทย วันนี้ (11.30 น.) ผู้ติดเชื้อสะสม 29,905 คน (+334) เป็นผู้ป่วยรายใหม่จากระบบเฝ้าระวังและระบบบริการ = 174 ราย เป็นผู้ติดเชื้อจากการตรวจเชิงรุกในชุมชน = 153 ราย…

ศบค.พบผู้ติดเชื้อโควิดรายใหม่ 194 ราย ในปท. 87-ตรวจเชิงรุก 95-ตปท. 12

ศบค.สรุปยอดผู้ติดเชื้อโควิด-19 ในไทย วันนี้ (11.30 น.) ผู้ติดเชื้อสะสม 29,321 คน (+194) เป็นผู้ป่วยรายใหม่จากระบบเฝ้าระวังและระบบบริการ = 87 ราย เป็นผู้ติดเชื้อจากการตรวจเชิงรุกในชุมชน = 95 ราย…
1 2 3 16
Back to Top