CHAYO-W2 เปิดเทรดวันแรกที่ 6.20 บาท โบรกฯให้กรอบมูลค่า 5.15-6.55 บาท

CHAYO-W2 เปิดเทรดวันแรกที่ 6.20 บาท ขณะที่เมื่อเวลา 10.01 น.หุ้น CHAYO อยู่ที่ 14.60 บาท ราคาไม่เปลี่ยนแปลง มูลค่าซื้อขาย 1.56 ล้านบาท โดยเปิดตลาดที่ 14.50 บาท ราคาขึ้นสูงสุด 14.60 บาท…

SSP-W1 ปิดเทรดวันแรกที่ 3.08 บาท, SSP-W2 ปิดเทรดวันแรกที่ 2.30 บาท

SSP-W1 ปิดเทรดวันแรกที่ 3.08 บาท มูลค่าซื้อขาย 143.47 ล้านบาท โดยเปิดตลาดที่ 2.26 บาท ราคาขึ้นสูงสุด 3.18 บาท และราคาลงต่ำสุด 2.26 บาท SSP-W2 ปิดเทรดวันแรกที่ 2.30 บาท มูลค่าซื้อขาย 240.10 ล้านบาท…

SECURE ปิดเทรดช่วงเช้าที่ 26.50 บาท สูงกว่าราคาขาย IPO 65.62%

หุ้น SECURE ปิดเทรดช่วงเช้าที่ 26.50 บาท เพิ่มขึ้น 10.50 บาท (+65.62%) จากราคาขาย IPO 16 บาท/หุ้น มูลค่าซื้อขาย 1,003.95 ล้านบาท โดยเปิดตลาดที่ 27.50 บาท ราคาขึ้นสูงสุด 28.25 บาท และราคาลงต่ำสุด…

ECF-W4 ปิดเทรดวันแรกที่ 0.69 บาท โบรกฯให้กรอบมูลค่า 0.310-0.858 บาท

ECF-W4 ปิดเทรดวันแรกที่ 0.69 บาท มูลค่าซื้อขาย 74.41 ล้านบาท โดยเปิดตลาดที่ 0.72 บาท ราคาขึ้นสูงสุด 0.79 บาท และราคาลงต่ำสุด 0.64 บาท ขณะที่หุ้น ECF อยู่ที่ 1.97 บาท เพิ่มขึ้น 0.01 บาท (+0.51%)…

ECF-W4 เปิดเทรดวันแรกที่ 0.72 บาท โบรกฯให้กรอบมูลค่า 0.68-0.70 บาท

ECF-W4 เปิดเทรดวันแรกที่ 0.72 บาท ขณะที่เมื่อเวลา 9.58 น.หุ้น ECF อยู่ที่ 1.96 บาท ราคาไม่เปลี่ยนแปลง มูลค่าซื้อขาย 308,310 บาท โดยเปิดตลาดที่ 1.96 บาท ราคาขึ้นสูงสุด 1.96 บาท และราคาลงต่ำสุด 1.96…

SMD ปิดเทรดวันแรกที่ 9.20 บาท สูงกว่าราคาขาย IPO 27.78%

หุ้น SMD ปิดเทรดวันแรกที่ 9.20 บาท เพิ่มขึ้น 2.00 บาท (+27.78%) จากราคาขาย IPO ที่ 7.20 บาท/หุ้น มูลค่าซื้อขาย 1,942.06 ล้านบาท โดยเปิดตลาดที่ 10.20 บาท ราคาขึ้นสูงสุด 10.60 บาท และราคาลงต่ำสุด 9.00…

MBK-W2 ปิดเทรดวันแรกที่ 11.10 บาท โบรกฯให้กรอบมูลค่า 10.504-12.672 บาท

MBK-W2 ปิดเทรดวันแรกที่ 11.10 บาท มูลค่าซื้อขาย 48.25 ล้านบาท โดยเปิดตลาดที่ 11.20 บาท ราคาขึ้นสูงสุด 11.50 บาท และราคาลงต่ำสุด 11.00 บาท ขณะที่หุ้น MBK ปิดที่ 14.40 บาท ลดลง 0.40 บาท (-2.70%)…

CGH-W4 ปิดเทรดวันแรกที่ 0.31 บาท โบรกฯให้กรอบมูลค่า 0.094-0.546 บาท

CGH-W4 ปิดเทรดวันแรกที่ 0.31 บาท มูลค่าซื้อขาย 83.27 ล้านบาท โดยเปิดตลาดที่ 0.39 บาท ราคาขึ้นสูงสุด 0.43 บาท และราคาลงต่ำสุด 0.28 บาท ขณะที่หุ้น CGH ปิดที่ 1.15 บาท ราคาไม่เปลี่ยนแปลง มูลค่าซื้อขาย…

CGH-W4 เปิดเทรดวันแรกที่ 0.39 บาท โบรกฯให้กรอบมูลค่า 0.13-0.70 บาท

CGH-W4 เปิดเทรดวันแรกที่ 0.39 บาท ขณะที่เมื่อเวลา 10.00 น.หุ้น CGH อยู่ที่ 1.16 บาท เพิ่มขึ้น 0.01 บาท (+0.87%) มูลค่าซื้อขาย 503,470 บาท โดยเปิดตลาดที่ 1.16 บาท ราคาขึ้นสูงสุด 1.16 บาท…

ตลาด mai รับหุ้น SMD เข้าเทรดวันแรก 17 มิ.ย.หลังขาย IPO ที่ 7.20 บ./หุ้น

นายประพันธ์ เจริญประวัติ ผู้จัดการตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ เปิดเผยว่า ตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ แจ้งว่า ได้รับหลักทรัพย์ของบมจ.เซนต์เมด ใช้ชื่อย่อ SMD เข้าซื้อขายในตลาด mai ในกลุ่มอุตสาหกรรมสินค้าอุป…

RS-W4 ปิดเทรดวันแรก 4.42 บาท จากเปิดตลาด 4.60 บาท,หุ้นแม่ลบ 1.64%

RS-W4 ปิดเทรดวันแรก 4.42 บาท โดยเปิดตลาดที่ 4.60 บาท ราคาขึ้นสูงสุด 6.00 บาท และลงต่ำสุด 4.26 บาท มูลค่าซื้อขาย 433.59 ล้านบาท ขณะที่หุ้น RS อยู่ที่ 24.00 บาท ลดลง 0.40 บาท (-1.64%) มูลค่าซื้อขาย…

NRF-W1 ปิดเทรดวันแรกที่ 6.50 บาทจากเปิด 4.12 บาท, หุ้นแม่ปิดลบ 1.94%

NRF-W1 ปิดเทรดวันแรกที่ 6.50 บาท โดยเปิดตลาดที่ 4.12 บาท ราคาขึ้นสูงสุด 6.90 บาท และต่ำสุด 4.12 บาท มูลค่าซื้อขาย 229.56 ล้านบาท ขณะที่หุ้น NRF ปิดที่ 10.10 บาท ลดลง 0.20 บาท (-1.94%) มูลค่าซื้อขาย…

NUSA-W4 ปิดเทรดวันแรกที่ 0.12 บาท ขณะที่หุ้น NUSA ปิดบวก 2.44%

NUSA-W4 ปิดเทรดวันแรกที่ 0.12 บาท มูลค่าซื้อขาย 58.22 ล้านบาท โดยเปิดตลาดที่ 0.10 บาท ราคาขึ้นสูงสุด 0.15 บาท และราคาลงต่ำสุด 0.09 บาท ขณะที่หุ้น NUSA ปิดที่ 0.42 บาท เพิ่มขึ้น 0.01 บาท (+2.44%)…

NUSA-W4 เปิดเทรดวันแรกที่ 0.10 บาท โบรกฯให้กรอบมูลค่า 0.05-0.09 บาท

NUSA-W4 เปิดเทรดวันแรกที่ 0.10 บาท ขณะที่เมื่อเวลา 10.01 น. หุ้น NUSA อยู่ที่ 0.41 บาท ราคาไม่เปลี่ยนแปลง มูลค่าซื้อขาย 60,880 บาท โดยเปิดตลาดที่ 0.41 บาท ราคาขึ้นสูงสุด 0.41 บาท และราคาลงต่ำสุด 0.41…

MILL-W6 เปิดเทรดวันแรกที่ 0.54 บาท ขณะที่หุ้น MILL บวก 0.67%

MILL-W6 เปิดเทรดวันแรกที่ 0.54 บาท ขณะที่เมื่อเวลา 10.02 น.หุ้น MILL อยู่ที่ 1.50 บาท เพิ่มขึ้น 0.01 บาท (+0.67%) มูลค่าซื้อขาย 630,260 บาท โดยเปิดตลาดที่ 1.50 บาท ราคาขึ้นสูงสุด 1.51 บาท…

TFG-W3 ปิดเทรดวันแรก 1.22 บาท หุ้นแม่ TGF ทรงตัว 4.86 บาท

TFG-W3 ปิดเทรดวันแรกที่ 1.22 บาท มูลค่าซื้อขาย 46.15 ล้านบาท โดยเปิดตลาดที่ 1.26 บาท ราคาขึ้นสูงสุด 1.37 บาท และราคาลงต่ำสุด 1.09 บาท ขณะที่หุ้น TFG ปิดที่ 4.86 บาท ราคาไม่เปลี่ยนแปลง มูลค่าซื้อขาย…

TFG-W3 เปิดเทรดวันแรกที่ 1.26 บาท โบรกฯให้กรอบมูลค่า 0.62-1.00 บาท

TFG-W3 เปิดเทรดวันแรกที่ 1.26 บาท ขณะที่เมื่อเวลา 10.03 น.หุ้น TFG อยู่ที่ 4.90 บาท เพิ่มขึ้น 0.04 บาท (+0.82%) มูลค่าซื้อขาย 732,910 บาท โดยเปิดตลาดที่ 4.90 บาท ราคาขึ้นสูงสุด 4.90 บาท…

PIMO-W2 เปิดเทรดวันแรก 1.20 บาท โบรกฯให้กรอบมูลค่า 1.72-2.31 บาท

PIMO-W2 เปิดเทรดวันแรกที่ 1.20 บาท ขณะที่เมื่อเวลา 9.59 น.หุ้น PIMO อยู่ที่ 3.68 บาท ลดลง 0.06 บาท (-1.60%) มูลค่าซื้อขาย 3.56 ล้านบาท โดยเปิดตลาดที่ 3.72 บาท ราคาขึ้นสูงสุด 3.72 บาท และราคาลงต่ำสุด…

CEN-W5 เปิดเทรดวันแรก 0.48 บาท โบรกฯให้กรอบมูลค่า 1.01-1.17 บาท

CEN-W5 เปิดเทรดวันแรกที่ 0.48 บาท ขณะที่เมื่อเวลา 9.57 น.หุ้น CEN อยู่ที่ 1.74 บาท เพิ่มขึ้น 0.01 บาท (+0.58%) มูลค่าซื้อขาย 591,390 บาท โดยเปิดตลาดที่ 1.73 บาท ราคาขึ้นสูงสุด 1.74 บาท…

ADD เปิดเทรดวันแรก 17.30 บาท สูงกว่าราคา IPO ที่ 57.27%

หุ้น ADD เปิดเทรดวันแรกที่ 17.30 บาท เพิ่มขึ้น 6.30 บาท (+57.27%) จากราคาขาย IPO ที่ 11.00 บาท/หุ้น บล.โกลเบล็ก ซึ่งเป็นผู้รับประกันการจำหน่ายหุ้นเพิ่มทุน บมจ.แอดเทค ฮับ (ADD) ระบุในบทวิเคราะห์ฯ…
1 2 3 4 5
Back to Top