ACCCล่าสุด

ออสเตรเลียเตรียมตรวจสอบเว็บไซต์ธุรกิจออนไลน์ รวมแอมะซอน,อีเบย์

หน่วยงานกำกับดูแลการต่อต้านการผูกขาดของออสเตรเลียเริ่มดำเนินการสอบสวนบริษัทแอมะซอน อิงค์, อีเบย์ อิงค์ และบริษัทออนไลน์อื่น ๆ เพื่อสร้างหลักประกันถึงการค้าที่เป็นธรรมในตลาดร้านค้าออนไลน์ซึ่งมียอดขายพุ…

ออสเตรเลียตรวจสอบการใช้งานแอปสโตร์ของ “แอปเปิล-กูเกิล” หวั่นผูกขาดตลาด

คณะกรรมาธิการด้านการบริโภคและการแข่งขันของออสเตรเลีย (ACCC) เปิดเผยว่า ทางคณะกรรมการจะดำเนินการตรวจสอบการใช้งานและการแชร์ข้อมูลบนแอปสโตร์ ตลอดจนการแข่งขันระหว่างแอปสโตร์ของแอปเปิลและกูเกิล…