QR Code

KBANK เปิดตัว 6 เทคโนโลยีโฉมใหม่แบบไร้สัมผัสตอบรับกับวิถี New Normal ของคนไทย

นายเรืองโรจน์ พูนผล ประธาน บริษัท กสิกร บิซิเนส-เทคโนโลยี กรุ๊ป (KBTG) ในเครือธนาคารกสิกรไทย เปิดเผยว่า วิกฤติการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ได้ส่งผลกระทบต่อไลฟ์สไตล์ของคนไทยอย่างเห็นได้ชัด…

BBL เปิดตัวแอพฯ’BeMerchant NextGen’ทางเลือกร้านค้ารายย่อยจ่ายเงินผ่าน QR Code

นายโชค ณ ระนอง ผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่ ผู้จัดการสายบัตรเครดิต ธนาคารกรุงเทพ (BBL) เปิดเผยว่า ธนาคารเปิดตัวแอพพลิเคชัน “BeMerchant NextGen” รับพฤติกรรมของผู้คนในสังคมไปสู่ความปกติใหม่ (New…

กรมที่ดินเพิ่มช่องทางจ่ายค่าธรรมเนียมผ่าน EDC ส่งเสริมสังคมไร้เงินสด

นายนิสิต จันทร์สมวงศ์ อธิบดีกรมที่ดิน เปิดเผยว่า กรมที่ดินเพิ่มช่องทางการให้บริการรับชำระค่าธรรมเนียมผ่านเครื่อง EDC (Electronic Data Capture) ของธนาคาร ณ สำนักงานที่ดิน โดยนำร่อง 146 สำนักงาน…
Back to Top