คนต่างด้าวล่าสุด

ครม.ไฟเขียวยกเว้นแบบ ตม.6 เพิ่มอีก 12 จุด หวังดึงดูดท่องเที่ยว-กระตุ้นศก.

ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) เห็นชอบในหลักการการขอยกเว้นการยื่นรายการตามแบบรายการของคนต่างด้าว ซึ่งเดินทางเข้ามาในหรือออกไปนอกราชอาณาจักร (แบบ ตม.6) เพิ่มอีก 12 จุด ทั้งทางบก ทางน้ำ เป็นการชั่วคราว…

ต่างชาติลงทุนในไทย Q1/66 กว่า 3.3 หมื่นลบ. ญี่ปุ่นครองแชมป์

นายทศพล ทังสุบุตร อธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ในฐานะเลขานุการคณะกรรมการการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว เปิดเผยว่า เดือนมี.ค.66 มีการอนุญาตให้คนต่างชาติประกอบธุรกิจในประเทศไทย จำนวน 61 ราย…

ศาล รธน.มติเอกฉันท์วินิจฉัยแบ่งเขตเลือกตั้งต้องไม่นับรวมคนต่างด้าว

ศาลรัฐธรรมนูญ มีมติเป็นเอกฉันท์ไม่ให้นำจำนวนคนต่างด้าวมาใช้ในการคำนวณ ส.ส.แบบแบ่งเขตเลือกตั้งที่แต่ละจังหวัดจะพึงมี และไม่มีผลย้อนหลังไปถึงการเลือกตั้งสมาชิก ส.ส.ที่ผ่านมา “ศาลรัฐธรรมนูญมีมติเป็…

พาณิชย์ เผย 10 เดือนแรกปีนี้ ต่างชาติลงทุนในไทยกว่า 1 แสนลบ. เพิ่ม 72%

นายสินิตย์ เลิศไกร รมช.พาณิชย์ เปิดเผยว่า ในช่วง 10 เดือนแรกปี 65 (ม.ค.-ต.ค.) คณะกรรมการการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว ได้อนุญาตให้คนต่างชาติเข้ามาลงทุนประกอบธุรกิจในประเทศไทย จำนวน 480 ราย…

ครม.ไฟเขียวต่างชาติศักยภาพสูงลงทุนไม่ต่ำกว่า 40 ลบ.ถือครองที่ดินไม่เกิน 1 ไร่

นายอนุชา บูรพชัยศรี โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) ได้อนุมัติหลักการและเห็นชอบร่างกฎกระทรวง การได้มาซึ่งที่ดินเพื่อใช้เป็นที่อยู่อาศัยของคนต่างด้าว…

ครม.ผ่านเกณฑ์คัดกรองคนต่างด้าวเพื่อให้สถานะเป็นผู้ได้รับการคุ้มครอง

น.ส.ไตรศุลี ไตรสรณกุล รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี กล่าวว่า ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) เห็นชอบในหลักการร่างประกาศคณะกรรมการพิจารณาคัดกรองผู้ได้รับการคุ้มครอง เรื่องหลักเกณฑ์ วิธีการ…

พาณิชย์ เผย 8 เดือนแรกปีนี้ ต่างชาติลงทุนในไทย 381 ราย กว่า 8.3 หมื่นลบ.

นายสินิตย์ เลิศไกร รมช.พาณิชย์ เปิดเผยว่า ในช่วง 8 เดือนแรก (ม.ค.-ส.ค.) ปี 65 มีการอนุญาตให้คนต่างชาติเข้ามาลงทุนประกอบธุรกิจในประเทศไทย จำนวน 381 ราย โดยเป็นการลงทุนผ่านช่องทางการขอรับใบอนุญาตประกอบธ…

พาณิชย์ เผย 7 เดือนแรกต่างชาติลงทุนในไทย 323 ราย เงินลงทุนกว่า 7.3 หมื่นลบ.

นายสินิตย์ เลิศไกร รมช.พาณิชย์ เปิดเผยว่า คณะกรรมการการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว ได้รายงานว่า ภายใต้ พ.ร.บ.การประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว พ.ศ. 2542 ในช่วง 7 เดือนแรกปีนี้ (ม.ค.-ก.ค.)…

ครม.อนุมัติกว่า 2 พันลบ. จ่ายค่ารักษาพยาบาล-ฉีดวัคซีน ให้ผู้ไร้สิทธิ/ต่างด้าว

นายธนกร วังบุญคงชนะ โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) มีมติเห็นชอบโครงการค่าใช้จ่ายในการบรรเทา แก้ไขปัญหา และเยียวยาผู้ที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคโควิด-19…

พาณิชย์ ไฟเขียวต่างชาติทำธุรกิจในไทยพ.ค. 41 ราย เงินลงทุนกว่า 1.8 หมื่นลบ.

นายสินิตย์ เลิศไกร รมช.พาณิชย์ เปิดเผยว่า ในเดือนพ.ค. 65 คณะกรรมการการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว ได้อนุญาตให้คนต่างด้าวเข้ามาลงทุนประกอบธุรกิจในประเทศไทย จำนวน 41 ราย โดยเป็นการลงทุนผ่านช่องทางการขอรับ…

พาณิชย์ เผย มี.ค. อนุญาตต่างชาติทำธุรกิจในไทย 53 ราย เงินลงทุน 10,838 ลบ.

นายสินิตย์ เลิศไกร รมช.พาณิชย์ เปิดเผยว่า นายทศพล ทังสุบุตร อธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า ในฐานะเลขานุการคณะกรรมการการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว รายงานว่า เดือนมี.ค. 65 คณะกรรมการการประกอบธุรกิจของคนต่างด…

พาณิชย์ เผย 10 เดือนแรกไฟเขียวต่างชาติลงทุนในไทย 213 ราย จ้างงานกว่า 5 พันคน

นายสินิตย์ เลิศไกร รมช.พาณิชย์ เปิดเผยว่า ในช่วง 10 เดือนแรกของปีนี้ (ม.ค.-ต.ค.64) คณะกรรมการการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว ได้อนุญาตให้คนต่างชาติเข้ามาลงทุนประกอบธุรกิจในประเทศไทย จำนวน 213 ราย…

ครม.สัญจร ขยายเวลาให้คนต่างด้าว 3 กลุ่ม อยู่ไทยได้ถึง 31 ธ.ค.64

น.ส.รัชดา ธนาดิเรก รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานที่ ณ จังหวัดกระบี่ (ครม.สัญจร) อนุมัติหลักการร่างประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่องการอนุญาตให้คนต่างด้า…

ครม.ไฟเขียวขยายเวลาเปิดรับนทท. STV ต่ออีก 1 ปี สิ้นสุด 30 ก.ย.65

น.ส.ไตรศุลี ไตรสรณกุล รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี กล่าวว่า ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) เห็นชอบการขยายระยะเวลาการเปิดรับนักท่องเที่ยวประเภทพิเศษ Special Tourist VISA (STV) ต่อไปอีก 1 ปี…

ครม.ปรับวงเงินประกันสุขภาพต่างชาติใหม่ไม่น้อยกว่า 3 ลบ.ให้ครอบคลุมโควิด

น.ส.ไตรศุลี ไตรสรณกุล รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) อนุมัติในหลักการปรับปรุงหลักเกณฑ์เพิ่มเติมรองรับการทำประกันสุขภาพสำหรับชาวต่างด้าวผู้ขอรับการตรวจลงตราประเภทค…

50 สนง.เขต กทม. กลับมาเปิดให้บริการงานทะเบียนคนต่างด้าว เริ่ม 1 เม.ย.

นางศิลปสวย ระวีแสงสูรย์ ปลัดกรุงเทพมหานคร เปิดเผยว่า สืบเนื่องจากศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (ศบค.) ได้ปรับลดระดับสถานการณ์ของกรุงเทพมหานคร จากระดับพื้นที่ควบคุมสูงส…

ครม.เห็นชอบแรงงาน 3 สัญชาติที่ทำงานครบ 4 ปีอยู่ไทยต่อได้ไม่เกิน 2 ปี

น.ส.รัชดา ธนาดิเรก รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) เห็นชอบแนวทางการดำเนินการเพื่อให้คนต่างด้าวซึ่งเข้ามาทำงานตามบันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือด้านแรงงาน (MOU)…

ครม.ขยายเวลาให้คนต่างด้าวอยู่ต่อเป็นกรณีพิเศษถึง 26 ก.ย.นี้

น.ส.ไตรศุลี ไตรสรณกุล รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) มีมติเห็นชอบในหลักการร่างประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง การอนุญาตให้คนต่างด้าวบางจำพวกอยู่ในราชอาณาจักรเป็นกรณีพ…
Back to Top