World Bank

เวิลด์แบงก์คาดจีดีพีไทยปี 63 หดตัว -5% ก่อนฟื้นตัวในปี 64

ธนาคารโลก (World Bank) ประเมินว่า จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ที่ส่งผลกระทบรุนแรง โดยเฉพาะประเทศไทยที่เปิดกว้างทางการค้า และเป็นศูนย์กลางของการท่องเที่ยว จึงคาดว่าในปี 2563…

ฟิลิปปินส์ลงนามกู้เงินเวิลด์แบงก์ 500 ล้านดอลล์เพื่อใช้สู้วิกฤตโควิด-19

กระทรวงการคลังของฟิลิปปินส์เปิดเผยว่า ฟิลิปปินส์และธนาคารโลกได้ลงนามข้อตกลงเงินกู้ 500 ล้านดอลลาร์สหรัฐ เพื่อตอบสนองความต้องการทางการเงินอย่างเร่งด่วนของรัฐบาลฟิลิปปินส์ในการต่อสู้กับการแพร่ระบาดของไว…

เวิลด์แบงก์หั่นคาดการณ์เศรษฐกิจประเทศกำลังพัฒนาในยุโรปและเอเชียกลาง

ธนาคารโลก (เวิลด์แบงก์) ปรับลดคาดการณ์แนวโน้มเศรษฐกิจของกลุ่มประเทศกำลังพัฒนาและประเทศตลาดเกิดใหม่ในยุโรปและเอเชียกลางในปีนี้ เนื่องจากผลกระทบจากการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 อย่างไรก็ดี…

เวิลด์แบงก์ เตรียมหั่นเป้า GDP ไทยปี 63 จากผลกระทบโควิด-19

จากเดิมคาดว่าจะโต 2.7% นายเกียรติพงศ์ อริยปรัชญา นักเศรษฐศาสตร์อาวุโส ประจำประเทศไทย กลุ่มธนาคารโลก เปิดเผยว่า ในเดือน เม.ย.63 เตรียมปรับลดประมาณอัตราการขยายตัวเศรษฐกิจ (GDP) ของไทยในปี 63…
Back to Top