International SOS ล่าสุด

International SOS เผยเคล็ดลับดูแลสุขภาพและความปลอดภัยในทะเลเนื่องในวันชาวเรือโลก

MedSea หน่วยงานด้านการเดินเรือของอินเตอร์เนชั่นแนล เอสโอเอส (International SOS) แนะมาตรการดูแลชาวเรือสำหรับองค์กรต่าง ๆ ที่มีกิจการเกี่ยวกับการเดินเรือ เพื่อป้องกันการบาดเจ็บ การเจ็บป่วย…

International SOS แนะองค์กรลงทุนส่งเสริมสุขภาพพนักงานรับ World Health Day

อินเตอร์เนชั่นแนล เอสโอเอส (International SOS) บริษัทผู้ให้บริการด้านสุขภาพและความมั่นคงปลอดภัย ส่งเสริมให้องค์กรต่าง ๆ ตระหนักถึงสุขภาพและความเป็นอยู่ที่ดีของพนักงาน รวมทั้งส่งเสริมวัฒนธรรมด้านสุขภาพ…

International SOS แนะเคล็ดลับเดินทางปลอดภัยและสุขภาพดีช่วงเทศกาล

อินเตอร์เนชั่นแนล เอสโอเอส (International SOS) บริษัทผู้ให้บริการความช่วยเหลือด้านสุขภาพและความมั่นคงปลอดภัยชั้นนำของโลก ได้เผยแพร่คำแนะนำจากเหล่าผู้เชี่ยวชาญ เพื่อให้องค์กรต่าง ๆ สามารถจัดการกับความเ…

International SOS เปิดตัวคอร์สให้ความรู้โรคมาลาเรีย ช่วยพนักงานที่ต้องทำงานในพ.ท.เสี่ยง

อินเตอร์เนชั่นแนล เอสโอเอส (International SOS) บริษัทผู้ให้บริการความช่วยเหลือด้านสุขภาพและความมั่นคงปลอดภัยเปิดตัวหลักสูตรการเรียนรู้แบบดิจิทัลออนไลน์เกี่ยวกับโรคมาลาเรีย เพื่อส่งเสริมในด้านสุขภาพและ…

International SOS เปิดตัวบริการจัดหาที่พักที่ปลอดภัยให้พนักงานในต่างประเทศ

อินเตอร์เนชั่นแนล เอสโอเอส (International SOS) บริษัทผู้ให้บริการความช่วยเหลือด้านสุขภาพและความมั่นคงปลอดภัยเปิดตัวบริการที่พักที่ปลอดภัยที่ยกระดับเพื่อให้การสนับสนุนลูกค้าในการจัดหาสถานที่พักที่ปลอดภ…

อินเตอร์เนชั่นแนลเอสโอเอส ร่วมรณรงค์ส่งเสริมสุขภาพจิตทีดีในที่ทำงาน

อินเตอร์เนชั่นแนล เอสโอเอส (International SOS) บริษัทผู้ให้บริการความช่วยเหลือด้านสุขภาพและความมั่นคงปลอดภัย ร่วมรณรงค์เรียกร้องให้องค์กรต่าง ๆ ตระหนักถึงความสำคัญของการมีสุขภาพจิตที่ดีสำหรับพนักงานทั…

มูลนิธิ International SOS เตรียมจัดการประชุม Asia Health, Wellness & Security Conference 2023

มูลนิธิอินเตอร์เนชั่นแนล เอสโอเอส (International SOS Foundation) เตรียมจัดการประชุม Asia Health, Wellness & Security Conference 2023 หรือ AHWS 2023 ในวันที่ 5-6 ตุลาคม 2566 ที่โรงแรมอวานี พลัส…

โคอาเฮลท์ผนึกอินเตอร์เนชั่นแนลเอสโอเอส ให้บริการแอปเพื่อสุขภาพจิตที่ดีสำหรับพนักงาน

โคอา เฮลท์ (Koa Health) ร่วมมือกับ อินเตอร์เนชั่นแนล เอสโอเอส (International SOS) ผู้บุกเบิกและผู้นำด้านโซลูชั่นการบริหารความเสี่ยงด้านสุขภาพและความมั่นคงปลอดภัยระดับสากล เพื่อปลดล็อกคุณค่าของการมีสุข…

International SOS ผนึกแอร์บัสเฮลิคอปเตอร์สเปิดตัวโครงการปรับปรุงระบบการแพทย์ฉุกเฉิน

อินเตอร์เนชั่นแนล เอสโอเอส (International SOS) ร่วมมือกับ แอร์บัส เฮลิคอปเตอร์ส (Airbus Helicopters) เปิดตัวโครงการปรับปรุงระบบการแพทย์ฉุกเฉินในชื่อ ไลฟ์เซฟเวอร์ (LifeSaver) ซึ่งจะช่วยยกระดับระบบบริกา…

International SOS เตือนปี 66 โลกผันผวนจากความขัดแย้งระหว่างประเทศ-ค่าครองชีพพุ่ง

รายงานภาพรวมแนวโน้มความเสี่ยงทั่วโลกประจำปี 2566 (Risk Outlook 2023 report) และแผนที่ความเสี่ยงทั่วโลก (global risk map) ฉบับปรับปรุงใหม่ของอินเตอร์เนชั่นแนล เอสโอเอส (International SOS) เปิดเผยว่า…
Back to Top